Voda-plyn-kúrenie


Plyn 

 • Kotle a tepelné čerpadlá
 • Expanzné nádoby
 • Ohrievače a zásobníky
 • Čerpadlá
 • Potrubia a armatúry
 • Radiátory
 • Rozdelovače a merače
 • Regulácia a termostaty
 • Plynomerové skrinky

Voda

 • Čerpadlá a vodárne
 • Filtre vody
 • Potrubia a armatúry
 • Ventily
 • Vodomery
 • Prírubové armatúry

Kanalizácia

 • Potrubia a spojky
 • Sifóny a vpuste
 • Dažďové systémy
 • Šachty a poklopy


Ružomberok, Bystrická 68

Tel: +421 905 872 667
Email: rk.vpk@stavmat.sk

Detail
Trenčín, Brnianska 2

Tel: +421 907 132 169
Email: tn.vpk@stavmat.sk

Detail
Trnava, Zavarská 10/D

Tel: +421 918 815 214
Email: tt.vpk@stavmat.sk

Detail