DELTA-DPC 500

Bez potreby penetrovania a natavovania. Zábrana proti vzlínajúcej vlhkosti pri novostavbách a drevodomoch. Úspora oproti asfaltovému pásu až 41%.

Akcia dostupná od 21.3. - 8.5.2022 vo vybraných stavebninách.

Zábrana proti vzlínajúcej vlhkosti

DELTA®-DPC 500 je zábrana proti vzlínajúcej vlhkosti použiteľná pre murované stavby, ako aj drevostavby. Je použiteľná pod múrmi / stenami drevostavby, ako aj v ploche. Spájanie spojov a detailov prebieha jednoducho pomocou tmelu DELTA®-THAN. Chráni stavbu, ako aj obvodové múry pred vzlínajúcou vlhkosťou a tým dodáva celej stavbe dlhodobú funkčnosť. Jej aplikácia prebieha oproti ťažkým asfaltovým pásom bez penetrovania a natavovania ohňom. Vďaka týmto vlastnostiam dokáže byť úspora oproti bežným lepenkovým pásom až 41% (materiál + práca)! Okrem týchto vlastností funguje aj ako protiradónová bariéra.

Argumenty, ktoré Vás presvedčia:

• Trvalo odolná voči vlhkosti a prehnitiu. Murivo / stena drevostavby sú od základovej dosky bezpečne chránené
• Vysoká flexibilita zabezpečuje bezproblémovú pokládku aj v mieste rohov
• Optimálne spracovateľná aj pri nízkych teplotách, žiadne trhliny a praskanie ako pri asfaltových pásoch
• Profilácia na oboch stranách materiálu zamedzuje „šmyku“ muriva a zabezpečuje pevné spojenie s maltou
• Plošná hmotnosť 460 g/m2 zjednodušuje manipuláciu a zrýchľuje pokládku niekoľkonásobne oproti ťažkým asfaltovým pásom
• Odskúšaná kvalita pomocou stavebného atestu TBU Greven (Nemecko) pre použitie ako vodorovná hydroizolácia pod stenami
• Ideálna pri tesárskych konštrukciách na oddelenie pomúrnice od betónového venca – šírka 30 cm
• Certifikát súčiniteľa difuzie radónu pre riešenia protiradónových opatrení

Výhody použitia:

• Optimalizované rozmery materiálu pre šírku panela drevostavby / muriva 30 cm / 50 cm / 60 cm
• Použiteľná celoplošne – šírka 120 cm
• Rýchla, čistá a jednoduchá pokládka oproti ťažkým asfaltovým pásom
• Bezproblémové napojenie v ploche pomocou DELTA®-THANu pri finalizácii podlahy – tým sa minimalizuje riziko poškodenia protivlhkostnej zábrany v ploche počas ostatných prác
• Žiadna manipulácia s ohňom, žiadne riziko požiaru!

Viac informácií