Informácie o programe


Obnovte svoj rodinný dom

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

Príspevok na obnovu rodinného domu je len časťou celkovej investície do obnovy. Na získanie príspevku musí žiadateľ splniť stanovené podmienky, uvedené vo výzve.

Presný postup krok za krokom a podmienky na získanie príspevku nájdete tu: Ako získať príspevok na obnovu domu – postupnosť krokov

Na čo všetko môžete získať príspevok?

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou. Z plánu obnovy sú podporované nasledovné skupiny opatrení:

 • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
 • Inštalácia zdroja energie
 • Zelená strecha
 • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 • Tieniaca technika
 • Odstránenie azbestu

Súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia.

Všetky opatrenia nájdete tu: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti

Poraďte sa s odborníkmi

Ak máte ďalšie zatiaľ nezodpovedané otázky, neváhajte sa obrátiť na odborníkov, ktorí vám veľmi radi poradia.

Dokumenty

Potrebné dokumenty k získaniu príspevku na obnovu domu:


Súvisiace články

 • Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti
  02.12.2022

  Viac info


 • Ako získať príspevok na obnovu domu
  02.12.2022

  Viac info • Obnova rodinných domov
  15.10.2022

  Viac info

cenová ponuka  Obnova rodinných domov