Zdieľať

Montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Detail zateplenia šikmej strechy medzi a pod krokvami

1 | Krokva
2 | Poistná hydroizolačná fólia
3 | Systémový UD profil RigiProfil® UD
4 | Systémové skrutky RIGIPS FN 4,80 × 50 mm
5 | Prvá vrstva tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny ISOVER UNIROL PROFI
6 | Systémový CD profil RigiProfil® CD
7 | Systémová páska pod klimamembránu ISOVER VARIO® XtraPatch
8 | Klimamembrána ISOVER VARIO® XtraSafe
9 | Systémové pásky na prelepenie spojov klimamembrány ISOVER VARIO® XtraTape alebo ISOVER VARIO® Multitape
10 | Systémový tmel ISOVER VARIO® XtraFit
11 | Pás sadrokartónu pod nastaviteľné strmene
12 | Nastaviteľný strmeň Rigips Nastaviteľný strmeň (JSB)
13 | Skrutky na upevnenie CD profilov do strmeňov LB do plechu 421/3,5 × 9,5 mm
14 | Sadrokartónová doska Rigips RF (DF), hrúbka15 mm

01. Obvodový profil
Zateplenie strechy sa začína rozmeraním plochy a kotvením nosných prvkov podkonštrukcie do krokiev. Rozmeria sa a na štítovú stenu sa osadí systémový obvodový profil UD.

02. Krokvové závesy
V závislosti od predpísanej požiarnej odolnosti a s ňou súvisiacim počtom a hrúbkou sadrokartónových dosiek treba zvoliť správnu hustotu závesov. Rozmeria sa zatepľovaná plocha, zakreslí sa poloha krokvových závesov a závesy sa priskrutkujú systémovým skrutkami 4,8 × 50 mm.

03. Vzdialenosť medzi krokvami
Skladacím metrom sa odmeria svetlá vzdialenosť medzi krokvami.

04. Odrezanie tepelnej izolácie
Kotúč tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny sa rozbalí a odreže sa pás so šírkou o 10 až 20 mm väčšou, ako je svetlá vzdialenosť medzi krokvami.

05. Prvá vrstva tepelnej izolácie
Odrezaný pás tepelnej izolácie sa vloží medzi krokvy. Minerálna izolácia sa v prípade potreby fixuje pomocou tenkého viazacieho drôtu, ktorý sa prevlečie cez krokvové závesy.

06. Profily CD
Na krokvové závesy sa osadia systémové CD profily.

07. Druhá vrstva tepelnej izolácie
Medzi osadené CD profily sa uložia pásy tepelnej izolácie, ktoré budú tvoriť druhú vrstvu zateplenia strechy.

08. Systémová páska pod klimamebránu
Osadia sa zvyšné systémové CD profily a nalepí systémová páska, ktorá vytvorí podklad na pripevnenie klimamembrány systémom na suchý zips.

09. Nalepenie klimamembrány
Odreže sa pás klimamebrány s potrebnou dĺžkou a priloží sa na nalepené systémové pásky. V miestach suchých zipsov sa klimamebrána dôkladne dotlačí.

10. Presah pásov klimamebrány
Jednotlivé pásy klimamembrány sa ukladajú so vzájomným presahom 100 mm. Ak je to potrebné, pásy klimemembrány sa vyrovnajú. Spojenie na suchý zips umožňuje podľa potreby klimamebránu odlepiť a korigovať jej polohu.

11. Prelepenie presahov klimamebrány
Presahy pásov klimamembrány sa prelepia systémovou páskou.

12. Nalepenie klimamebrány na murivo
V mieste styku strešnej konštrukcie so štítovou stenou sa pásy klimamebrány prilepia na stenu systémovým tmelom.

13. Pás sadrokartónu pod nastaviteľné strmene
Na CD profily s prilepenou klimamembránou sa po celej dĺžke naskrutkuje pás sadrokartónu (šírka min. 120 mm) z totožného typu a hrúbky sadrokartónovej dosky, ktorá sa použije na opláštenie strechy. Cez pás sa do CD profilu priskrutkujú 2 skrutkami 212 TN nastaviteľné strmene s dĺžkou 35 alebo 65 mm (max. medzera 80 mm – nastaviteľný strmeň 95 mm sa skráti na 80 mm).

14. CD profily do strmeňov
Do nastaviteľných strmeňov sa priskrutkujú CD profily skrutkami LB do plechu 421/3,5 × 9,5 mm (2 ks na jedno napojenie závesu – CD profil).

15. Dodatočná vrstva tepelnej izolácie
Do dutiny v úrovni nastavovacích strmeňov pred klimamembránou sa môže vložiť dodatočná vrstva tepelnej izolácie. Hrúbku dodatočnej vrstvy tepelnej izolácie treba voliť tak, aby jej tepelný odpor predstavoval max. 20 % z celkovej hodnoty tepelného odporu tepelnej izolácie podkrovia.

16. Spodný záklop
Na CD profily sa pripevnia predpísanými skrutkami sadrokartónové dosky. Pri opláštení jednou vrstvou sa odporúča použiť dosky RF (DF) s hrúbkou 15 mm.

Čo budete potrebovať

Systémový profil UD
Konštrukčný profil RigiProfil® UD
rozmery: 27/28/27 mm, dĺžka: 3 m,

Systémové skrutky
RIGIPS FN 4,80 × 50 mm

Tepelná izolácia na báze minerálnej vlny
ISOVER UNIROL PROFI
hrúbka: 50 až 220 mm, šírka: 1 200 mm,

Viazací drôt
Systémový CD profil
konštrukčný profil RigiProfil® CD
rozmery: 27/60/27 mm, dĺžka: 3 alebo 4 m,

Systémová fixačná lepiaca páska pod klimamembránu
ISOVER VARIO® XtraPatch

Klimamembrána
ISOVER VARIO® XtraSafe
šírka: 1 500 mm, dĺžka: 40 m, plošná hmotnosť: 80 g/m2,

Systémové pásky na prelepenie spojov klimamembrány
ISOVER VARIO® XtraTape
šírka: 60 mm, dĺžka: 20 m, alebo ISOVER VARIO® Multitape
šírka: 60 mm, dĺžka: 20 m,

Systémový tmel
ISOVER VARIO® XtraFit
plastová kartuša, 310 ml

Nastaviteľný strmeň
Rigips Nastaviteľný strmeň (JSB)
dĺžka: 35, 65, 95 mm,

Skrutky na upevnenie CD profilov do strmeňov
LB do plechu 421/3,5 × 9,5 mm

Sadrokartónová doska
Rigips protipožiarna doska RF (DF)
hrúbka:15 mm, š. × d.: 1 250 × 2 000 m, 1 200 × 2 000 alebo 2 600 mm,

Náradie

stolárska ceruzka
akumulátorový skrutkovač
skladací meter nôž na tepelnú izoláciu aplikačná pištoľ


TEXT + FOTO: spracované z podkladov firmy

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o, divízia Rigips
Vizualizácia detailu: Adam Mravík


Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.