Ako vybudovať dobré základy pre rodinný dom

Máte pozemok, na ktorom ste sa rozhodli POSTAVIŤ DOM. Jeho kvalita závisí od vybudovania DOBRÝCH ZÁKLADOV. Zabezpečia mu dostatočnú STABILITU a pevnosť. K projektu budete ešte potrebovať GEOMETRICKÝ PLÁN a GEOLOGICKÝ PROSUDOK.

UROB SI SÁM
náročnosť:  *****
čas: 1 – 2 mesiace
náklady: 12 000 €
ľudia: 3 až 5
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM
MATERIÁL A PRÁCA  16 560 €
• zemné práce  4 300 €
• betónová zmes 35 – 45 €
B15 (cena za 1 m3) 
 betónová zmes 45 – 55 €
B20 (cena za 1 m3)
 vodostavebný betón 55 – 65 €
B20 (cena za 1 m3)
 štrk 12 – 35 €
pod základy (cena za 1 m3)
 betonárska oceľ  0,2 – 1,0 €
rebrovaná v tyčiach dĺžka 8 mm – 14 mm (cena za bm)
 
PRACOVNÝ POSTUP
 
1. OSADENIE
Po skrývke ornice nastúpi geodet, ktorý presne vytýči osadenie domu.


2. PÔDORYS
Vápenný pôdorys základových pásov sa nanesie podľa vytýčených lavičiek (jedna je v pozadí).


3. VÝKOPY
Až po vyznačení základovej jamy, prípadne pásov geodetom možno začať s výkopmi s hĺbkou okolo 1m.


Celý pracovný postup nájdete tu