Pomôžte si s Duvilax LP pri lepení parkiet

Lepenie parkiet, korkových podláh


Ako na to? No predsa s Duvilax LP.  Duvilax LP je špeciálne disperzné lepidlo určené na lepenie nelakovaných mozaikových a lamelových parkiet z tvrdých drevín (s výnimkou bukových), nelakovaných korkových podlahovín a korkových obkladov na podklad prijímajúci vlhkosť z lepidla (napr. cementové potery). Používa sa v pôvodnej konzistencii a neodporúča sa jeho riedenie ani iná úprava. Lepidlo sa môže použiť aj nad podlahové vykurovanie.

Všeobecné pravidlá:

  • Parkety a korok sa lepia vždy na savý podklad.
  • Materiály musia byť nelakované, aby nebol sťažený odvod vlhkosti z lepidla do prostredia v procese schnutia a vytvrdzovania lepeného spoja.
  • Treba rešpektovať požiadavku, aby bola pri lepení teplota okolia aspoň 15°C, podklad bol upravený, lepený materiál, ale aj lepidlo bolo pred samotným lepením natemperované na teplotu okolia pri lepení.
  • Rešpektovať otvorenú dobu lepidla s ohľadom na čas odvetrania lepidla a priloženie lepeného materiálu.
  • Pred použitím dobre premiešať.
  • Neriediť lepidlo vodou – prudko klesajú pevnostné charakteristiky lepidla, resp. lepeného spoja.
  • Spotreba lepidla 800 – 1000 g/m2.


O úprave podkladu, procese lepenia a o lepení plávajúcich podláh nájdete TU.