Šikmé strechy – montáž izolácie medzi a nad krokvami z vonkajšej strany strechy

Odstránenie krytiny a latovania

Ak je nutná výmena krytiny staršej strechy, je to dobrá príležitosť pre zateplenie podkrovia. Odstrá­nime krytinu a latovanie. Odstránime skrut­ky a klince, prípadne ju ešte pred uložením ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV prekryjeme vrstvou izolácie ISOVER CLIMA SLIM, čím zabránime možnému poškodeniu parobrzdy.


Ulozenie izolacie ISOVER T N

Uložíme vrstvu izolácie ISOVER CLIMA SLIM

Izolovanie detailov

Vyhotovíme izoláciu detailov.

Realizacia parotesnej vrstvs ISOVER VARIO KM Duplex UV

Parotesnú vrstvu je možné dodatočne reali­zovať z vonkajšej strany, ale len použitím pa­robŕzd ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV, ISOVER VARIO® XtraSafe, ktoré majú premenlivú difúznu hrúbku.
 

Lepenie spojov ISOVER Xtra Tape

Parobrzdy navzájom prekrývame s presahom min. 10 cm, spoje dôsledne prelepíme páskou ISOVER XtraTape.

Tmelovanie s tmelom Vario double fit

Na veniec štítovej steny nanesieme penetrač­ný náter a tmel VARIO® Doublefit / VARIO® XtraFit.

Lepenie parobrzdy

Následne prilepíme parobrzdu VARIO® KM DUPLEX UV / VARIO® XtraSafe.

Vkladanie tepelnej izolácie Unirol Profi a Uni medzi krokvy

Medzi krokvy vložíme tepelnú izoláciu ISOVER UNIROL PROFI alebo ISOVER UNI.

Osádzanie odkvapovej fošne

Osadíme odkvapovú fošňu a uložíme izoláciu PUREN PLUS.

Uloženie izolačných dosiek od odkvapu po hrebeň

Izolačné dosky PUREN PLUS uložíme na strih.

Ukladanie nadkrokvových izolačných dosiek ISOVER

Pri ukladaní nadkrokvových izolačných dosiek PUREN PLUS je potrebné dávať pozor na striedanie izolačných dosiek vždy o jednu väzbu krokiev, max. však 1 m.

Prelepovanie horizontálnych a vertikálnych spojov izolačných dosiek

Horizontálne a vertikálne spoje izolačných dosiek sa prelepujú páskami, ktoré sú integ­rované v presahoch poistnej hydroizolácie.

Lepenie spojov izolačných dosiek páskou ISOVER SILVERTAPE.

Spoje izolačných dosiek, ktoré boli rezané na mieru, je potrebné prelepiť páskou ISOVER VARIO® XtraTape.

Úprava izolačné dosiek podľa sklonu strechy.

Izolačné dosky upravíme rezaním podľa sklonu strechy.

Izolovanie hrebeňa strechy.

Dokončíme izolovanie hrebeňa strechy.
 

Prelepenie izolovaného spoja hrebeňa strechy páskou VARIO

Doizolovaný spoj hrebeňa strechy prelepíme PUREN hrebeňovým pásom.
 

Pokládka izolácie na streche

Dosky od hrúbky 100 mm slúžia ako istenie proti prepadnutiu.

Osádzanie antispike pásky pod kontralaty.

Osadíme antispike pásku pod kontralaty / použijeme tmel PUREN.

Priskrutkovanie kontralaty na krokv

Pomocou montážnej pomôcky predvŕtame a priskrutkuje­me kontralaty na krokvy. Minimálna hrúbka krokvy musí byť aspoň 80 mm. Presný počet skrutiek a ich dĺžka je určená v kladačskom pláne a je definovaná statickým prepočtom.

Izolovaná strecha pred položením krytiny

Ďalší postup je zhodný s montážou bežnej skladanej krytiny.