6 krokov ako pripraviť stavenisko pred stavbou domu

Príprava staveniska má svoj význam na zabezpečenie bezproblémového chodu stavby. Náklady na zariadenie staveniska sa zvyčajne určujú vo výške 2 až 3 % zo stavebných nákladov. Po VYTÝČENÍ budovy môžeme budovať ZÁKLADY.
 
1. KROK
HRANICE POZEMKU
Hranice pozemku vytýči geodet – osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
Cena 162 – 228 €/100 m dĺžky 
 
2. KROK
OPLOTENIE POZEMKU
Stavenisko treba oplotiť po celom obvode. Oplotenie musí byť také, aby na susedných pozemkoch nevznikli v dôsledku stavebnej činnosti škody. Môže byť trvalé alebo dočasné. Výška oplotenia v zastavanom území obce musí byť aspoň 1,8 m. Nosné stĺpiky oplotenia môžu byť drevené, oceľové, oceľobetónové (vzdialené od seba asi 30 m). Na stĺpiky sa prichytáva drôtené pletivo, nepriehľadná sieťovina, vlnitý plech, drevené dosky, prefabrikáty a pod. Brány do ohradených priestorov sa navrhujú v šírke 100 cm pre pracovníkov a 400 cm pre vozidlá.
Cena prenájmu plota (z plotových dielcov 3,5 × 2 m): 37,50 €/bm/mesiac, betónové tvarovky (podstavec plota): 14,40 
 
VYTÝČENIE VÝKOPOV 
Realizáciu stavby začínate na pripravenom stavenisku. Bez techniky ani odborníkov – geodetov sa nezaobídete.
 
3. KROK
VYČISTENIE PLOCHY
Z celej plochy staveniska zlikvidujte všetky porasty a odhrňte ornicu (urobte tzv. skrývku ornice) v hrúbke 20 až 50 cm vyvezte ju na príslušnú skládku. Stromy na stavenisku môžete odstrániť len na základe povolenia. Ak chcete niektoré zachovať, zabezpečte ich proti mechanickému poškodeniu oplotením. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezte na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).
 
Cena uskladnenia na skládke – zemina s prímesou kameniva: 7,20 €/t, ornicu uskladnia aj zadarmo.
Viac v článku TU

Zdroj: Urob Si Sám