Ako si vybrať strechu na rodinný dom

Tvar, štruktúra plochy strechy a jej farebnosť tvoria komplexný architektonický celok. Strecha musí byť okrem toho, že je estetická, aj dokonale funkčná. Týka sa to najmä odolnosti proti pôsobeniu vonkajších vplyvov, ale aj zaistenia tepelnej pohody vnútri objektu.

Práve strechou uniká podľa analýz viac ako 30 percent tepla. Kvalitná a dobre remeselne zhotovená strecha súčasne ochráni interiér pred nežiaducim hlukom a splní aj protipožiarnu úlohu. 
V súčasnosti nájdete strechy od výmyslu sveta. Pri rozhodovaní o type strechy je nutné zobrať do úvahy nielen estetické, ale aj funkčné a ekonomické hľadisko. Poznáme dva základne typy striech: plochú a šikmú. 
 
Ploché strechy nevychádzajú z módy
 
O plochej streche hovoríme, ak strecha nedosahuje sklon väčší ako 10°. Keďže v prípade plochej strechy nie je potrebná investícia do konštrukcie krovu, je takýto typ finančne menej náročný. Nespornou výhodou je aj menšia plocha, ktorú je nutné zaizolovať, a tým aj utesniť tepelný plášť. Vďaka tomu sa šetrí energiou určenou na vykurovanie. Priestor pod strechou sa tak využíva efektívnejšie. 
S plochými strechami sa stretávame najmä pri starších domoch. Ich charakteristickou vlastnosťou bola absencia akejkoľvek spádovej vrstvy. Preto na strechách stáli kaluže vody, ktoré poškodzovali povrch strechy. V súčasnosti je trendom premena plochých striech na zelené strechy. Efektívne je to najmä v mestách, kde pozemku okolo domu nie je nazvyš. 
Najmä pri starších domoch sa často stretávame so zatečením a netesnosťou. Príčinou môže byť nielen výber nekvalitných materiálov, ale aj nevhodné zvolené materiály použité na utesnenie strechy. Problémom často býva nedostatočné vyspádovanie strechy (menej ako 1°) a zle vyriešené kritické miesta strechy (okraje, svetlíky, prieniky). Častým dôvodom problémov so strechou bez ohľadu na typ strechy je nekvalitná realizácia remeselníckych prác.

Celý článok nájdete tu.
Zdroj: Môj dom