Dokonalé zateplenie bez tepelných mostov

Požiadajte si o cenovú ponuku na Isover EPS Greywall


Chystáte sa zatepľovať? Výber vhodného polystyrénu môže byť pre vašu stavbu základným a zároveň kľúčovým krokom k spoľahlivému zatepleniu. Na ceste od rozumného výberu materiálu až k  dotiahnutiu projektu do zdarného a efektívneho cieľa, vám môže pomôcť aj niekoľko nasledujúcich rád.

Práve polystyrén (EPS) patrí v stavebníctve medzi najpoužívanejšie materiály. Keďže 98 percent jeho zloženia tvorí vzduch, polystyrénové dosky sú extrémne ľahké. Expandovaný polystyrén (EPS) je ideálnym zatepľovacím materiálom – má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, je ľahký, takže nezaťažuje konštrukciu a výborne sa s ním manipuluje. Polystyrén od spoločnosti ISOVER sa vyrába priamo na Slovensku – vo výrobnom závode v Trnave. „Pri prípadných problémoch tak naši poradcovia priamo konzultujú so špecialistami z výroby. Takto dokážeme veľmi pružne vyriešiť prakticky každý problém,“ hovorí Vladimír Balent, odborný poradca v spoločnosti ISOVER. Polystyrény ISOVER prechádzajú prísnym monitoringom. Kvalitu, správnu výrobu aj aplikáciu polystyrénu určuje  6 právnych predpisov a 6 technických noriem. Tieto pozorne stráži monitoring výrobcov polystyrénu aj interné testy priamo vo výrobnom závode v Trnave. Výsledkom je vysoká stálosť a kvalita, ktorá sa dostáva stavebníkovi.

„Nákupom stavebného materiálu sa projekt zďaleka nekončí. Jeho správna aplikácia je mnohokrát kľúčová. Odporúčame preto, aby si záujemca o zateplenie nechal odborne poradiť. Dnešné projekty sú náročnejšie a naša dennodenná skúsenosť ukazuje, že prítomnosť obchodno-technických poradcov ušetrí stavebníkovi starosti aj prípadné náklady vyvolané chybami,“ upozorňuje Vladimír Balent. „Jednou z najdôležitejších služieb pre zákazníka je práve preto bezplatná rada odborníka, ktorý pomôže s výberom optimálneho riešenia, napríklad aj konzultáciou priamo na stavbe,“ dodáva Balent. Nejde len o hrúbku zateplenia, ale aj o druh materiálu, ktorý je na zateplenie domu, resp. jeho konkrétnej časti, najvhodnejší. Preto ISOVER investuje do pravidelných školení nielen vlastných zamestnancov, ale aj distributérov po celom Slovensku.  

Kvalitný materiál treba vedieť správne použiť, no aplikácia kontaktného zatepľovacieho systému je takmer rovnako dôležitá, ako samotný materiál. Zateplenie je proces, do ktorého vstupuje množstvo premenných: materiál konštrukcie, tvar domu, či dokonca počasie, atď. Napríklad, izolačné dosky zo sivého polystyrénu ISOVER EPS GREYWALL PLUS opatrené bielym reflexným náterom na vonkajšej strane izolačnej dosky sú určené na použitie v rámci kontaktných zatepľovacích systémov. Dosky obsahujú nanočastice grafitu, ktorý zabezpečuje reflexiu tepla a zvyšuje tak izolačný účinok izolačných dosiek. Dosky sú vhodné na rekonštrukcie aj novostavby, obzvlášť vhodné sú pre energeticky úsporné budovy (nízkoenergetické a pasívne stavby). Biely reflexný náter minimalizuje negatívny vplyv UV žiarenia a napomáha znížiť povrchovú teplotu na izolácii v priebehu jej aplikácie.

O účinkoch reflexného náteru na doskách ISOVER EPS GREYWALL PLUS vypovedá termovízne meranie vykonané STU Bratislava. Metóda pozorovania - aktívna termografia - je navrhnutá tak, že je možné bezprostredne porovnať pôsobenie slnečného žiarenia na polystyrénové dosky. Ochranný náter slúži na reflexiu slnečného žiarenia a eliminovanie absorpcie počas inštalácie fasádnych dosiek sivého polystyrénu GREYWALL PLUS. Jeho účel je zamedziť prehrievaniu a deformáciám dosiek. Povrchová teplota GREYWALL PLUS s náterom bola v čase intenzívneho svetla len cca o 10°C vyššia ako vonkajšia teplota prostredia. Pri doskách bez náteru o cca 40°C vyššia ako vonkajšia teplota.

Aby ste si boli istí správnym výberom, hľadajte referencie. Vyberte si značku, ktorá ponúka odskúšaný materiál na úspešných projektoch. Ako člen francúzskej Skupiny Saint-Gobain sa ISOVER môže pochváliť medzinárodným know-how, množstvom úspešných referenčných stavieb na Slovensku, neustálym inovovaním, hľadaním „udržateľných“ riešení a aktívnou ochranou životného prostredia.


Nie je polystyrén ako polystyrén. Viete, v čom sa líšia?
Polystyrén patrí medzi najobľúbenejšie zatepľovacie materiály. A nie je to náhoda. Má výnimočné tepelnotechnické vlastnosti, je ľahký a poskytuje mimoriadne výhodný pomer cena/výkon. Vďaka zatepleniu týmto materiálom dokážete ušetriť viac ako polovicu nákladov na vykurovanie. Kam s ním? Od strechy až po podlahu ho možno použiť prakticky všade.

Podstatnou časťou postupu pri zatepľovaní je príprava: výber dodávateľskej firmy, správneho typu izolačného materiálu, dôkladné posúdenie stavu budovy, naplánovanie kotvenia.... Viete však podľa čoho si vybrať správny produkt práve pre vašu stavbu?

Nechajte rozhodnúť kvalitu, nie cenu
Polystyrénové dosky od rôznych výrobcov sa na prvý pohľad veľmi nelíšia. V skutočnosti však medzi nimi môžu byť veľké rozdiely v pevnosti, odolnosti a izolačnej schopnosti. O kvalite a správnej výrobe či aplikácii tohto materiálu hovorí  šesť právnych predpisov a šesť technických noriem, ktoré určujú kvalitu EPS a hovoria o tom, aké má mať vlastnosti, ako sa má vyrábať a aplikovať.   
 Na prvý pohľad to môže znieť zložito, no nemusíte sa stať odborníkmi na kvalitu.. Základným metrom pre kvalitu výrobkov je MONITORING KVALITY EPS pre stavebníctvo. Realizuje ho Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR). Monitoring mapuje kvalitu výrobkov všetkých výrobcov a predajcov EPS. Dokáže nie len identifikovať nekvalitný výrobok, ale aj postihovať výrobcov (pokutou vo výške 5-tisíc eur,  vylúčením  zo združenia, a napopkon alarmovaním Slovenskej obchodnej inšpekcie). Výsledky monitoringu nie sú verejné, ale to, či je výrobca členom Združenia alebo nie  prezrádza, či sú jeho výrobky sledované.

INFOBOX: „Pri výbere dodávateľa sa pýtajte, či je firma členom Združenia EPS SR. Zodpovedný výrobca si navyše robí svoju vlastnú kontrolu kvality priamo vo výrobe, pri ktorej každú výrobnú várku EPS podrobí skúške objemovej hmotnosti a pevnosti tlaku a ťahu. “ Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover

Polystyrén nie je len jeden
Okrem toho, že kvalita polystyrénu sa líši od výrobcu k výrobcovi, existuje aj množstvo druhov polystyrénu (EPS) – každý druh má svoje špecifiká a je vhodný na rozličné použitie. „Nie je polystyrén ako polystyrén. Výrobky od rozličných výrobcov sa môžu výrazne odlišovať v kvalite. Našim zákazníkom preto radíme, aby si overili, či ich výrobca môže garantovať kvalitu polystyrénu,“ hovorí Alexander Prizemin. „Výber je ešte o niečo komplikovanejší kvôli množstvu druhov polystyrénu. Naša spoločnosť vyrába v trnavskom závode vysokokvalitný polystyrén a naše portfólio produktov je na Slovensku najbohatšie“ dodáva.

Za produktom by mali byť odborníci a servis
Spoľahlivý materiál treba vedieť správne použiť. Kvalitný výrobca či distribútor spolupracuje s rovnako kvalitnými stavebnými firmami, ktoré majú dobré referencie a nerobia chyby. „Správna aplikácia kontaktného zatepľovacieho systému je takmer rovnako dôležitá, ako samotný materiál,“ hovorí Alexander Prizemin. Dodáva, že nedostatočné lepenie či nesprávne kotvenie EPS na fasáde môžu znehodnotiť celú funkciu zateplenia. 
Dôležité je aj to, čo okrem samotného výrobku môže firma zákazníkovi ponúknuť. Firmy, ktorým záleží len na obchodných  výsledkoch, idú po cene. Firmy, ktorým záleží na dobrom mene a referenciách, si naopak dávajú záležať na servise a odbornom poradenstve.

Čo to znamená v praxi? Zateplenie domu je proces, do ktorého vstupuje množstvo premenných. Materiál konštrukcie, tvar domu, spôsob zakladania stavby. Preto je jednou z najdôležitejších služieb pre zákazníka rada odborníka. Nejde len o hrúbku zateplenia, ale aj o druh materiálu, ktorý je najvhodnejší pre konkrétnu časť domu. Zodpovedný výrobca si však nenecháva svoje odborné know-how len pre seba, ale investuje do pravidelného školenia svojich partnerov, takže ak zatepľujete, máte po ruke množstvo odborníkov, ktorí vám poradia nielen cez telefón, alebo e-mail, ale v prípade potreby sa prídu aj fyzicky pozrieť na stavbu. Hovoríme teda o výrobku s „pridanou hodnotou“. 


Opýtajte sa na novinku ISOVER EPS GREYWALL PLUS

V čom je tento produkt odlišný od klasického sivého polystyrénu?
Novinka je opatrená na vonkajšej strane izolačnej dosky reflexným bielym náterom. Tento náter minimalizuje negatívny vplyv UV žiarenia a tým pomáha znižovať povrchovú teplotu na izolante v priebehu jeho aplikácie. Dosky obsahujú nanočastice grafitu, ktorý zabezpečuje reflexiu tepla a zvyšuje tak účinok izolantu.

Výhody použitia:

  • menšia povrchová teplota izolantu,
  • reflexný náter zabraňuje tvarovej deformácii izolantu,
  • eliminácia reklamácií z dôvodu ohybu materiálu vplyvom slnka v letných mesiacoch,
  • obmedzenie používania ochranných sietí na stavbách,
  • lepšia stálosť proti UV žiareniu.


Viac informácií na www.ISOVER.sk

*Uvedený zoznam prevádzok sa môže počas priebehu akcie meniť, preto sa informujte priamo na predajniach v našich rýchlych kontaktoch.