Nie je polystyrén ako polystyrén: Zateplenie domu s rozumom

Chystáte sa zatepľovať? Výber vhodného polystyrénu môže byť pre vašu stavbu základným a zároveň kľúčovým krokom k spoľahlivému zatepleniu. Na ceste od rozumného výberu materiálu až k  dotiahnutiu projektu do zdarného a efektívneho cieľa, vám môže pomôcť aj niekoľko nasledujúcich rád.

Práve polystyrén (EPS) patrí v stavebníctve medzi najpoužívanejšie materiály. Keďže 98 percent jeho zloženia tvorí vzduch, polystyrénové dosky sú extrémne ľahké. Expandovaný polystyrén (EPS) je ideálnym zatepľovacím materiálom – má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, je ľahký, takže nezaťažuje konštrukciu a výborne sa s ním manipuluje. Polystyrén od spoločnosti ISOVER sa vyrába priamo na Slovensku – vo výrobnom závode v Trnave. „Pri prípadných problémoch tak naši poradcovia priamo konzultujú so špecialistami z výroby. Takto dokážeme veľmi pružne vyriešiť prakticky každý problém,“ hovorí Vladimír Balent, odborný poradca v spoločnosti ISOVER. Polystyrény ISOVER prechádzajú prísnym monitoringom. Kvalitu, správnu výrobu aj aplikáciu polystyrénu určuje  6 právnych predpisov a 6 technických noriem. Tieto pozorne stráži monitoring výrobcov polystyrénu aj interné testy priamo vo výrobnom závode v Trnave. Výsledkom je vysoká stálosť a kvalita, ktorá sa dostáva stavebníkovi.

„Nákupom stavebného materiálu sa projekt zďaleka nekončí. Jeho správna aplikácia je mnohokrát kľúčová. Odporúčame preto, aby si záujemca o zateplenie nechal odborne poradiť. Dnešné projekty sú náročnejšie a naša dennodenná skúsenosť ukazuje, že prítomnosť obchodno-technických poradcov ušetrí stavebníkovi starosti aj prípadné náklady vyvolané chybami,“ upozorňuje Vladimír Balent. „Jednou z najdôležitejších služieb pre zákazníka je práve preto bezplatná rada odborníka, ktorý pomôže s výberom optimálneho riešenia, napríklad aj konzultáciou priamo na stavbe,“ dodáva Balent. Nejde len o hrúbku zateplenia, ale aj o druh materiálu, ktorý je na zateplenie domu, resp. jeho konkrétnej časti, najvhodnejší. Preto ISOVER investuje do pravidelných školení nielen vlastných zamestnancov, ale aj distributérov po celom Slovensku.  

Kvalitný materiál treba vedieť správne použiť, no aplikácia kontaktného zatepľovacieho systému je takmer rovnako dôležitá, ako samotný materiál. Zateplenie je proces, do ktorého vstupuje množstvo premenných: materiál konštrukcie, tvar domu, či dokonca počasie, atď. Napríklad, izolačné dosky zo sivého polystyrénu ISOVER EPS GREYWALL PLUS opatrené bielym reflexným náterom na vonkajšej strane izolačnej dosky sú určené na použitie v rámci kontaktných zatepľovacích systémov. Dosky obsahujú nanočastice grafitu, ktorý zabezpečuje reflexiu tepla a zvyšuje tak izolačný účinok izolačných dosiek. Dosky sú vhodné na rekonštrukcie aj novostavby, obzvlášť vhodné sú pre energeticky úsporné budovy (nízkoenergetické a pasívne stavby). Biely reflexný náter minimalizuje negatívny vplyv UV žiarenia a napomáha znížiť povrchovú teplotu na izolácii v priebehu jej aplikácie.

O účinkoch reflexného náteru na doskách ISOVER EPS GREYWALL PLUS vypovedá termovízne meranie vykonané STU Bratislava. Metóda pozorovania - aktívna termografia - je navrhnutá tak, že je možné bezprostredne porovnať pôsobenie slnečného žiarenia na polystyrénové dosky. Ochranný náter slúži na reflexiu slnečného žiarenia a eliminovanie absorpcie počas inštalácie fasádnych dosiek sivého polystyrénu GREYWALL PLUS. Jeho účel je zamedziť prehrievaniu a deformáciám dosiek. Povrchová teplota GREYWALL PLUS s náterom bola v čase intenzívneho svetla len cca o 10°C vyššia ako vonkajšia teplota prostredia. Pri doskách bez náteru o cca 40°C vyššia ako vonkajšia teplota.

Aby ste si boli istí správnym výberom, hľadajte referencie. Vyberte si značku, ktorá ponúka odskúšaný materiál na úspešných projektoch. Ako člen francúzskej Skupiny Saint-Gobain sa ISOVER môže pochváliť medzinárodným know-how, množstvom úspešných referenčných stavieb na Slovensku, neustálym inovovaním, hľadaním „udržateľných“ riešení a aktívnou ochranou životného prostredia.

Viac informácií na www.ISOVER.sk