Nová norma smeruje k domom s takmer nulovou spotrebou

Stavebníctvo prechádza v posledných rokov vývojom, ktorý sa dá merať míľovými krokmi. Podobu budúcich stavieb určuje na jednej strane technologický pokrok, na druhej strane požiadavky na ekológiu a komfort. Plnenie európskej smernice, ktorá počíta od roku 2020 so stavbou objektov s takmer nulovou spotrebou energie, sa odráža aj do dnešných trendov. Na Slovensku platí od 1. januára tohto roka nová technická norma (STN 730540-2:2013), ktorá sprísňuje požiadavky na izoláciu stavieb a zohľadňuje cieľ tejto smernice. 
 
Nová norma na Slovensku
Nová technická norma sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu, projektové a normalizované hodnotenia energetickej náročnosti budov, spracované po 1. 1. 2013. Norma stanovuje minimálne  hodnoty tepelnej ochrany budov, ktoré určujú hrúbku izolácie. V inovovanej norme je zohľadnený aj záväzok európskej smernice. Nároky na objekty projektované od roku 2015 sú v norme označené ako odporúčané, požiadavky na budovy projektované po roku 2020 sú stanovené ako cieľové. Od roku 2020 sa stanú normou hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. 
 
Čo to znamená pre spotrebiteľa? 
„Doteraz používané hrúbky izolácií sú pre zníženie energetickej náročnosti stavby nedostatočné. Aby sa znížili tepelné straty a zamedzilo prehrievaniu stavieb v lete, je okrem iného potrebné použiť hrubšiu izoláciu,“ vysvetľuje Alexander Prizemin zo spoločnosti ISOVER. O niečo vyššie vstupné náklady sú investíciou. Lepšie izolačné vlastnosti objektu sa prejavia v poklese platieb za energie. „Okrem toho, nové požiadavky nesmerujú iba k úspore energií. Znamenajú najmä lepší komfort života,“ dopĺňa Alexander Prizemin. Príjemná a celoročne stála klíma v objekte má pozitívy vplyv na fyzické a psychické zdravie človeka. Nižšie tepelné straty znamenajú aj nižšie emisie CO2 a ekologickejšie správanie stavby.

Ambiciózne ciele
Európska smernica a nová norma nadväzujú na trend posledných rokov – zníženie energetickej náročnosti objektov. Kým dnes štandardný dom spotrebuje ročne 150 kWh/m2, multi-komfortné (pasívne) domy majú tento limit stanovený na maximálne 15 kWh/m2. Darí sa im to nielen vďaka použitým materiálom. Zohľadňuje sa aj prostredie, v ktorom sa nachádzajú a tomu sa prispôsobí poloha objektu, tvar a rozloženie okien, systém ventilácie a iné. Znižovanie spotreby energií sa netýka iba obytných domov, ale všetkých nových či rekonštruovaných stavieb. Napríklad v susednom Rakúsku už dnes existuje niekoľko objektov verejných inštitúcií (domovy dôchodcov, materské školy), ktoré sú v pasívnom štandarde.