Nové podlahové stierky ST line

ST line W 710

Samonivelačná poterová zmes cementu, plnív a špeciálnych zušľachťujúcich prísad, vytvrdzujúca odparením vody, vytvára trvalo pevný s betónom zrovnateľný povrch.

vybrať najbližšiu predajňu


V prípade množstevného odberu Vám vypracujeme cenovú ponuku:

cenová ponukaST line W 720

Samonivelačná poterová zmes na báze ALFA sadry, plnív a špeciálnych zušľachťujúcich prísad, vytvrdzujúca odparením vody, vytvára trvale pevný s betónom porovnateľný povrch.

vybrať najbližšiu predajňu


V prípade množstevného odberu Vám vypracujeme cenovú ponuku:

cenová ponuka