Styrodur je jeden, už takmer 50 rokov!

Styrodur je originál od firmy BASF. Je Vašou prvou voľbou, ak ste projektant, architekt či remeselník a záleží vám na ochrane konštrukcií pre teplom, chladom a vlhkosťou. Styrodur C spĺňa všetky požiadavky v každom klimatickom pásme v Európe a je „zelený“, čiže ekologický šetrný. Styrodur C, to je tradičná nemecká kvalita!
 
Tepelná ochrana – účinná ochrana proti klimatickým vplyvom
Optimálna tepelná izolácia pomocou Styroduru® C významnou mierou prispieva k znižovaniu emisií oxidu uhličitého (CO2), ktorý je považovaný za hlavného pôvodcu skleníkového efektu. Zároveň má pozitívny dopad na peňaženku stavebníka – investície do rozsiahlych tepelných izolácií sa, vďaka výrazne nižšej spotrebe energie v budove, za krátku dobu amortizujú. Tepelná izolácia pomocou Styroduru® C znamená tepelnú pohodu, ktorá rozhodujúcim spôsobom prispieva ku zdravej klíme obytného priestoru. Okrem toho Styrodur® C chráni stavebnú konštrukciu pred nepriaznivými vplyvmi, ako sú horúčava, chlad a vlhkosť. Tým sa predlžuje životnosť a zvyšuje hodnota budovy. Styrodur® C – znamená ekologické riešenie tepelnej izolácie s pridanou hodnotou.
 
Vďaka vysokej pevnosti v tlaku, minimálnej nasiakavosti, dlhej životnosti a absolútnej odolnosti proti hnitiu sa Styrodur C stal synonymom pre XPS v Európe. Takmer päť desaťročí na trhu a ročne viac ako 25 miliónov položených štvorcových metrov v Európe dokumentujú úspech Styroduru C.
 
Styrodur C – mnohostranné riešenie
 
Izolácia obvodových stien  
Vonkajšia izolácia častí objektov, ktoré sú v styku s pôdou – izolácia obvodových stien,  umožňuje zníženie tepelných strát v spodnej časti budovy. Práve Styrodur® C je pre toto použitie vhodný vzhľadom ku svojím vynikajúcim vlastnostiam.  Pre tepelnú izoláciu pod budovou a na vonkajšej strane stien pivničných priestorov, ktoré sú v kontakte s pôdou, sú potrebné všetky vlastnosti Styroduru® C: minimálna nasiakavosť, vysoká pevnosť v tlaku, veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti a absolútna odolnosť voči hnitiu. Styrodur® C je možné použiť dokonca i pod základovými doskami a v oblastiach so spodnou vodou.

Obrátená plochá strecha 
Styrodur® C zaistí optimálnu izoláciu proti horúčave a chladu a je vhodný pre použitie v skladbe obrátenej plochej strechy vo všetkých klimatických pásmach. Pri tejto konštrukcii leží tepelná izolácia na hydroizolácii a týmto spôsobom ju chráni. Okrem toho „strecha s obráteným poradím vrstiev“ ponúka voľný výber ochranných alebo úžitkových vrstiev a je teda možné ju realizovať ako strechu so štrkovým zásypom, terasovú, zelenú alebo ako strechu s parkovacou plochou. Použitie Styroduru® C umožňuje aj vyhotovenia ako sú zdvojená alebo dodatočne zateplená strecha.  V prípade dodatočne zateplenej strechy sa strecha energeticky sanuje na existujúcu neporušenú zateplenú strechu. Zdvojená strecha sa realizuje pomocou Styroduru® C u novostavieb so zvlášť vysokými nárokmi na tepelnú ochranu ako kombinácia zateplenej strechy a uloženej obrátenej plochej strechy.

Izolácia tepelných mostov
Betónové časti muriva predstavujú vzhľadom ku svojím zlým tepelnoizolačným vlastnostiam nebezpečné tepelné mosty, ktorým je nutné predchádzať. Vďaka svojmu zdrsnenému povrchu („oblátka“) je Styrodur® 2800 C veľmi vhodný k omietaniu. Môže sa priamo použiť do debnenia k zabetónovaniu alebo dodatočne nalepiť.
 
Podlahová izolácia 
Styrodur® C je vďaka svojej vysokej pevnosti v tlaku veľmi vhodný pre realizáciu tepelnej izolácie podlahových konštrukcií. Najmä vysoko zaťažené podlahy, ako sú napr. skladové, výrobné haly a servisné haly pre opravy lietadiel, je vhodné tepelne izolovať práve Styrodurom® C.

Viac informácií o izolačných doskách Styrodur nájdete na stránkach www.isover.sk