Vetranie

Prečo vetrať?
80% svojho času strávime v uzavretých priestoroch, veľkú časť z toho vo svojich domovoch. Pre vyrovnanie s dennodenným hektickým životom nám má práve život medzi svojimi 4 stenami poskytnúť tú správnu pohodu. A zdravý pobyt vo vlastných priestoroch nám môže výraznou mierou pokaziť zlý , vydýchaný vzduch. 
Ako vzniká zlý vzduch , sa dočítate tu. Dozviete sa tiež prečo vydýchaný vzduch a ako je pre človeka nebezpečný. Chcete vedieť, či je vzduch vo vašom dome nezdravý? Urobte si jednoducho tento test.
Ako k tomu dôjde, že v moderných budovách bude v budúcnosti stále horšia vnútorná klíma sa dozviete tu.
 
Ako vzniká zlý vzduch.
Nepodceňujte vplyv škodlivých prvkov vo vzduchu , ktorý dýchate.
S každým dychom spotrebováva človek vzduch. Znovu vydýchnutý vzduch má nielen menej kyslíka ale tiež viac vlhkosti a oxidu uhličitého. Ak čerstvý vzduch obsahuje 21% kyslíka a 0,03% oxidu uhličitého, vydýchnutý vzduch obsahuje už len 14% kyslíka , naproti tomu stúpa percento CO2 až na 5,6%, čo je viac ako 100-násobok pôvodnej hodnoty.
Vzduch s podielom CO2 viac ako 2,5 % sa už dá označiť ako toxický, ale už oveľa menšie množstvá majú negatívny vplyv na človeka. Dôsledkom je unáva a menšia výkonnosť. Ako fyzická, tak aj duševná.
Človekom produkované CO2 však zďaleka nie je jediným škodlivým prvkom v vzduchu, ktorý dýchame. Stavebné materiály, izolačné materiály, peny, nábytok, technické zariadenia, farby, laky alebo interiérové tkaniny a koberce tiež „dýchajú“ rovnaký vzduch ako my. Často obsahujú prvky ako formaldehyd, fenoly, azbest, dioxíny alebo pesticídy, ktoré postupne, často v minimálnych množstvách , vypúšťajú do vzduchu, ktorý dýchame.
Do tejto zmesi navyše prispievame svojimi aktivitami. Zaťažujúcim prvkom s číslom jedna je fajčenie, tesne nasledujúce upratovaním, varením a kúrením, a tiež používaním čistiacich prostriedkov, lakov, lepidiel. 
 
Všetky tieto faktory.
Všetky tieto faktory spolu s dodatočnými zaťažujúcimi faktormi ako plesne, pely a domáci prach robia dýchanie v uzavretých priestoroch majú pre ľudské telo nepríjemné dôsledky.
 
Následky vydýchaného, ťažkého vzduchu.
nepohoda, nepríjemný pocit
únava
zlý spánok, pocit nevyspanosti
ťažká koncentrácia
obmedzená výkonnosť
bolesti hlavy
začervenané oči
podráždené sliznice
 
Dozviete sa tiež prečo
Človek strávi 80 % svojho času v uzavretých priestoroch. Škodlivé látky vo vzduchu preto ako rizikový faktor nie je dobré podceňovať. Ľudským dýchaním produkovaný a akumulovaný oxid uhličitý v miestnosti zabraňuje zdravému spánku a telesnej regenerácii. 
Nábytok, stavebné materiály a textílie obsahujú často prvky ako napríklad formaldehyd, fenol, azbest, dioxin alebo pesticídy , ktoré sa postupne nebadane uvoľňujú do ovzdušia.
Tieto prvky spôsobujú podráždenie očí a slizníc a vedú obzvlášť v prípade alergikov v kombinácii s pracovými časticami a peľmi k dlhotrvájucej nádche a k dráždivému kašlu.
 
Následky vydýchaného, ťažkého vzduchu.
nepohoda, nepríjemný pocit
únava
zlý spánok, pocit nevyspanosti
ťažká koncentrácia
obmedzená výkonnosť
bolesti hlavy
začervenané oči
podráždené sliznice
dlhotrvajúca nádcha
 
Prečo sa stávajú domy tesnejšími.
Energetické zdroje sa míňajú. Stávajú sa čoraz drahšími, preto sa snažíme stavať domy energeticky čo najefektívnejšie. S minimálnou spotrebou energie a s maximálnym využitím energie. K tomu smerujú viaceré aktivity pri stavbe domu. Použitie energeticky čo najefektívnejšieho zdroja, tepelná izolácia pivnice, základovej dosky. Izolácia podkrovia alebo strechy, fasáda a okná spolu s dverami so zodpovedajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Avšak nie všetky dôsledky týchto aktivít a opatrení prinášajú dokonalý stav objektu. Efektívne navrhnutá izolácia stavby a ďalšie stavebné prvky udržujú samozrejme teplo v dome, ale takisto tiež zadržujú spotrebovaný – vydýchaný vzduch spolu s oxidom uhličitým a vlhkosťou a tiež s prvkami uniknuvšími s nábytku a stavebných konštrukcii. Pokiaľ tieto škodlivé prvky nie sú odvádzané dochádza, k tvorbe plesní a zdravotne škodlivému vzduchu, ktorý zhoršuje kvalitu bývania.
 
Aké následky má príliš tesný dom?
„Efektívny“ nie je rovný „zdravému“
 
Kedysi neboli vzduchotesné stavby vôbec témou. Výrobné tolerancie produktov ako okná a dvere sa starali o neustálu, i keď neželanú výmenu vzduchu v objektoch. Až vďaka modernej výstavbe a pokroku vo výrobe stavebných materiálov bola dosiahnutá zodpovedajúca tesnosť stavby a tým boli dosiahnuté zodpovedajúce energetické úspory.
S tesnosťou stavby a tým udržiavaniu tepla , odstránením neželaných prievanov spôsobených netesnosťou stavby vďaka čomu sú pozitívne hodnotené moderné stavby , vyvstali pre užívateľov iné typy problémov. Oxid uhličitý vo vydýchanom vzduchu a vlhkosť už nie sú odvádzané mimo stavbu a zmiešavajú sa spolu s odparovanými škodlivinami z nábytku a stavebných materiálov v vzduchu na dýchanie.
 
Možné následky sú :
poruchy spánku a znížená schopnosť koncentrácie kvôli zvýšenej hladine oxidu uhličitého.
vytváranie plôch s plesňami kvôli nedostatočnému odvodu vlhkosti
zvýšené alergické riziko
 
Aby sa zminimalizovali riziká, je potrebná aktívna a kontinuálna výmena vzduchu. Efektívne vetranie či už ručné alebo prostredníctvom inštalovaného komfortného vetrania je v tesných domoch viac ako žiadúce.
 
Čo robiť v tesnom dome?
Vetrať sami alebo nechať vetrať.
 
Aby ste zachovali v tesnom dome zdravé prostredie, musíte disciplinovanie – pravidelne vetrať. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ má byť zachovaný štandard a zdravé prostredie v dome, musí byť kompletný objem vzduchu v stavbe vymenený každé dve hodiny. Minimálna hygienická potreba je každé 3 hodiny! To znamená každú hodinu pootvárať na 5 minút okná a prostredníctvom prievanu vymeniť vzduch. Aby ste zabránili tepelným stratám, na toto obdobie musíte zavrieť radiátory. Často používané vetranie prostredníctvom trvalo otvorených okien „na vetračku „ pre úplnu výmenu vzduchu nestačí a preto nie je vhodné.
Alergici majú napriek disciplinovanému vetraniu problémy. S čerstvým vzduchom sa dostávajú dnu peľové častice a škodlivé splodiny, ktoré vedú k zosilneným alergickým symptómom. Pozitívny efekt odstránenia zvýšeného obsahu oxidu uhličitého je v tomto prípade determinovaný „obohatením“ čerstvého vzduchu z exteréru o pely a iné škodliviny a tým je opäť ovplyvnená kvalita spánku.
Najlepšia a najjednoduchšia alternatíva je potom kontinuálne vetranie tesných domov prostredníctvom centrálnej vetracej jednotky. Táto jednotka, ktorá môže byť do novostavby bez problémov navrhnutá, preberie samostatne kontinuálnu výmenu vzduchu, bez toho aby dochádzalo k tepelným stratám. Škodlivé látky na ceste vzduchu do interiéru sú odfiltrované , zamedzí sa tvorbe plesní a zabezpečí sa trvale ideálna vnútorná klíma s čerstvým vzduchom.
 
Viac sa dozviete tiež tu ...
vid dole za tymito odrazkami
 
Takto budete vetrať správne:
Jedenkrát za hodinu otvorte všetky okná na 5 minút. Pri tom uzavrite vykurovacie telesá. 
Alternatíva: permanetné vetranie s centrálnym komfortným vetraním.
 
Ako funguje komfortné riadené vetranie?
Kontinuálna výmeny vzduchu bez tepelných strát.