Viete, prečo sa oplatí zatepliť fasádu domu?

Zateplenie budovy so sebou prináša oveľa viac benefitov ako len zníženie tepelných únikov. Prečítajte si, aké hlavné výhody sa spájajú so zateplením fasády a aké podmienky je nevyhnuté pri tomto kroku dodržať.
 
Zníženie únikov tepla
Na udržanie tepelnej pohody v podnebí strednej Európy je nutné budovy vykurovať. Je iba na vás, ako s týmto teplom budete hospodáriť – či ho budete šetriť vo vnútri budovy alebo ho necháte uniknúť a budete kupovať stále nové a nové teplo. Podiel tepelnej straty fasádou tvorí v prípade rodinných domov asi 30 % z celkových tepelných strát a v prípade vysokých budov s veľkou plochou (panelové domy) je tento podiel ešte vyšší. Teplo, ktoré nespotrebujete, sa vôbec nemusí vyrobiť, čo šetrí nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie. V súčasnosti je možné zateplením znížiť náklady na vykurovanie až na desatinu. Novostavby majú v tomto smere značnú výhodu, pretože táto požiadavka sa v ich prípade komplexne rieši vo fáze projektovania stavby. 
 
Termovízne snímky fasády budovy so základným zateplením a bez zateplenia. Červená farba dokumentuje tepelné úniky.  
 
Predĺženie životnosti konštrukcií
Zateplenie predstavuje nielen tepelný štít budovy, ale zároveň chráni aj jej nosné konštrukcie. Keďže výrazne obmedzí vplyvy teplotných zmien na konštrukciu objektu, má pozitívny vplyv na jeho statiku a zároveň chráni konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi. Panelové domy z obdobia socializmu boli napríklad projektované na 40 až 60 rokov, čo znamená, že ich životnosť sa v tomto období končí. Je však nutné vysťahovať sa z takého domu a zbúrať ho? Odborníci tvrdia, že v prípade, ak nie je narušený oceľový a betónový skelet panelového domu, je jeho životnosť takmer neobmedzená. Správne vyhotovené zateplenie účinne ochráni nosnú konštrukciu domu a výrazným spôsobom ovplyvňuje jeho estetiku a tým aj celkovú kvalitu bývania.    
 
Požiarna bezpečnosť
Dôležitým faktorom, ktorý treba zohľadniť pri zateplení fasády budov, je požiarne hľadisko. Vo všeobecnosti možno povedať, že systémy z polystyrénu i minerálnej vlny sú bezpečné, pri ich použití na fasádach budov však treba dodržať určité kritériá: Pri budovách s požiarnou výškou do 12 m je možné použiť zatepľovacie materiály bez obmedzenia. V prípade novostavieb s požiarnou výškou viac ako 12 m sa kladú požiadavky tak na samotný izolant, ako aj na celý zatepľovací systém. Penový polystyrén sa môže použiť do požiarnej výšky 12 m a nad touto oblasťou sa používa minerálna izolácia. Na zateplenie novostavieb s výškou nad 30 m sa používa výhradne minerálna izolácia. Pri zateplení rekonštruovaných budov s požiarnou výškou viac ako 12 m sa obvykle ako izolant používa kombinácia polystyrénu a minerálnej vlny, buď vo forme striedania pásov z jednotlivých materiálov, alebo ako špeciálne polystyrénové dosky chránené minerálnou vlnou (napríklad Isover Twinner).  

Návrh hrúbky izolácie     
Pri výpočte hrúbky izolácie na zateplenie fasády je potrebné vychádzať z novej tepelnotechnickej normy STN 730540-2:2013 (platnej od 1. januára 2013), ktorá požiadavky na izolácie stavieb značným spôsobom sprísňuje (podrobnejšie informácie nájdete v samostatnom článku). Požadovaná (normalizovaná) hodnota tepelného odporu R sa v prípade vonkajších stien po roku 2020 zvýši viac ako dvojnásobne, a to zo súčasných 3,0 m2. K/W na 6,5 m2. K/W. V praxi to znamená, že v prípade, ak by ste sa na zateplenie rozhodli použiť rovnaký materiál, museli by ste pri zachovaní požiadaviek normy použiť izoláciu s viac ako dvojnásobnou hrúbkou. Aktuálnym štandardom v prípade zateplenia obvodových stien v našich podmienkach je izolácia s hrúbkou asi 10 cm, čo je však z hľadiska platnej normy nedostačujúce.

Ekonomická optimalizácia nákladov
Pri výbere vhodného zateplenia je nutné zohľadniť nielen výšku vstupnej investície, ale aj náklady na vykurovanie danej budovy. Výpočtový model by mal pritom pri obytných budovách počítať s časovým horizontom 30 rokov a pri ostatných 20 rokov. Ak sa rozhodnete pre zateplenie, rekonštrukcia domu by mala prebiehať komplexne, vďaka čomu môžete v prípade bežného nezatepleného rodinného domu s podlahovou plochou asi 200 m2 dosiahnuť značné úspory energie. Kým výmenou starých okien sa zníži pôvodná spotreba energie o 12 % a zateplením domu polystyrénom s hrúbkou 18 cm o 30 %, komplexná rekonštrukcia zahŕňajúca zateplenie fasády polystyrénom v rovnakej hrúbke, výmenu okien a zároveň zateplenie strechy izoláciou v hrúbke 30 cm doplnené strešnými oknami zredukuje pôvodnú spotrebu o viac ako polovicu, a to konkrétne o 56 %. Návratnosť jednotlivých opatrení sa v tomto prípade pohybuje od 7 do 13 rokov (pri zohľadnení 2-percentného rastu cien energie). Vyššia vstupná investícia komplexného zateplenia je plne kompenzovaná neskoršími výnosmi. Ak však plánujete investovať len do zateplenia fasády a nazdávate sa, že investícia sa vám pri použití izolácie s menšou hrúbkou vráti rýchlejšie, mýlite sa. Cena samotnej izolácie tvorí totiž asi len tretinu z celkových nákladov na zateplenie a ostatné náklady sú takmer fixné – cena za lepidlo, omietku, kotvenie, lešenie a prácu, ktorá môže tvoriť až polovicu z celkovej sumy zateplenia. Od určitej hrúbky izolácie (nad 20 cm) je už ale možné pozorovať nárast ceny za celý systém, pod čo sa podpisujú predovšetkým väčšia prácnosť a drahšie komponenty.