Vyhrajte výbavu pre malých majstrov

Podmienky akcie:

 • Zákazníci, ktorí si počas obdobia 9. 10. až 13. 11. 2018 v ľubovoľnej predajni STAVMAT STAVEBNINY zakúpia produkty RIGIPS minimálne za 300 € (250 € bez DPH) a splnia nižšie uvedené podmienky, získajú za svoj nákup detské montérky zdarma.
 • Pre získanie montérok je potrebné: zaslať kópiu alebo fotografiu pokladničného dokladu buď poštou na adresu Rigips – marketing, Vlárska 22, 917 00, Trnava alebo emailom na marketing@rigips.sk. V prípade otázok volajte na 0911 819 513.
 • Do akcie budú zaradené zásielky zaslané najneskôr do 16.11.2018. Z bločku musí byť jasné, že zákazník nakúpil v Stavmate produkty Rigips za hodnotu min. 250 € bez DPH
 • Bločkov môže byť v jednej zásielke viacero, všetky však musia byť vydané v období od 9.10. až 13.11. 2018
 • Súčasťou zásielky s bločkami musí byť uvedené:
  • meno súťažiaceho
  • kontaktné údaje (telefón, email, adresa bydliska (resp. adresa pre doručenie montérok)
  • výšku dieťaťa v cm, pre ktoré budú montérky určené (aby sme zaslali správnu veľkosť)
 • Každý súťažiaci sa môže akcie zúčastniť len raz (teda na jedno meno a adresu možno získať len jedny montérky)
 • Získať možno len 1ks montérok. Neplatí, že za násobok minimálnej sumy zakúpeného tovaru možno získať príslušný násobok počtu montérok.
 • Platnosť akcie je okrem termínu obmedzená aj množstvom (50ks) montérok, ktoré môžeme do akcie dodať. (Po obdržaní 50 platných pokladničných dokladov sa akcia automaticky končí).
 • Získané osobné údaje slúžia výhradne potrebám akcie. Po skončení akcie budú vymazané.
 • Usporiadatelia akcie si vyhradzujú právo meniť podmienky akcie. O prípadných zmenách budú informovať.

Neváhajte! Čím skôr nakúpite, tým skôr získate montérky pre vášho malého majstra.