Z akého materiálu spraviť stropy v rodinnom dome?

Ešte vo fáze projektovania rodinného domu sa musíme rozhodnúť, aký materi8l použijeme na stropné KONŠTRUKCIE. Voľba typu stropnej konštrukcie závisí najmä od vzdialeností – rozponov nosných konštrukcií stropu.
 
MONOLITICKÉ STROPY
Tento typ konštrukcie je výhodný najmä z hľadiska tvarovej variabilnosti. Je vhodný na nepravidelné pôdorysy s veľkými otvormi, ako sú napríklad galéria či schodisko. Hrúbka konštrukcie pri rodinných domoch sa pohybuje od 170 do 250 mm. Konštrukcie sú železobetónové. Základ konštrukcie tvorí betónová doska, ktorá musí byť po celom svojom pôdoryse spojitá, teda nesmie byť prerušovaná aspoň v jednom smere rozpätia. Časti stropnej dosky namáhanej ťahom (spravidla je ňou spodná strana) treba vystužiť oceľovými prútmi s kruhovým prierezom. Na lepšiu únosnosť je niekedy potrebné dosku vystužiť vo dvoch smeroch rozpätia. Doska sa ukladá votknutím do obvodového venca, v niektorých prípadoch do muriva. Stropnú dosku musí vždy navrhnúť odborník – statik. Pri jej zhotovovaní treba postupovať podľa projektu a odporúčaní statika!
 
Orientačné ceny stropnej monolitickej dosky
Betón 55 až 80 €/t (závisí od triedy betónu)
Betonárska oceľ 0,96 €/kg
Debnenie (zhotovenie, odstránenie) od 14 €/m2
Železobetónový strop 100 m2 s hrúbkou 200 mm na kľúč približne 5 500 € 
 
Výhody
+    tvarová variabilnosť
+    pevnosť
 
Na čo si dať pozor
- Cena

Viac v článku TU

Zdroj: Urob Si Sám