Záujem o dotáciu na zateplenie bude vysoký

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Organizátorom je agentúra životného prostredia, ktorá eviduje už 10-tisíc dopytov ohľadom dotáciu na zateplenie.

30-tisíc domov získa dotáciu

Výška dotácie pre bežných žiadateľov je 14 000 €, ak dosiahnu úsporu energie od 30%-60% a 19 000 € ak úsporu viac ako 60%. Z vlastných zdrojov alebo úveru si budú musieť žiadatelia zabezpečiť 40% investície. V súčasnosti sú vyhlásené len prvé dve výzvy (pre štandardných žiadateľov a znevýhodnené skupiny obyvateľov – mnohodetné rodiny a rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím). Do roku 2026 Plán obnovy počíta s dotáciami za 500 miliónov eur. Ak ste už obnovu domu realizovali po 1. februári 2020, je možné spätne požiadať o dotáciu.

Ako získať dotáciu ?

Základné podmienky ako dom starší ako 10 rokov, ktorý sa využíva na celoročné bývanie, spĺňa niekoľko stoviek tisíc majiteľov domov.
Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou. V tomto prípade môže žiadateľ získať dotáciu až 14-tisíc eur (60 % vynaložených nákladov). Pre splnenie tohto cieľa je potrebné zrealizovať napríklad zateplenie strešného plášťa, podlahy povaly alebo stropu pivnice. 60 % úspory spotreby energie sa dá dosiahnuť zateplením fasády domu a k tomu aj zateplením strechy. Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu.

Zateplenie je kľúčové pre zníženie spotreby energií

Zníženie tepelných únikov znamená aj zníženú potrebu energie na vykurovanie a zvýšený komfort pri užívaní interiéru, zvýšenú požiarnu bezpečnosť, zlepšenie akustickej pohody ale aj predĺženie životnosti konštrukcie domu. Podľa najnovšieho sčítania obyvateľov prešlo kompletnou rekonštrukciou iba približne 20 % domov z celkového počtu 1,08 milióna rodinných domov.

„Približne tretina domov má ešte pôvodné okná a strechu a fasádu bez zateplenia – sú teda energeticky úplne neefektívne. Podiel obnovených domov 20 % nás nepríjemne prekvapil. Dlhodobo sa totiž komunikovalo, že obnovou prešla približne polovica rodinných domov. Potenciál na obnovu je teda ešte väčší ako sme predpokladali,“ informovala Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.

Podiel tepelnej straty fasádou tvorí v prípade rodinných domov asi 30 % z celkových tepelných strát a v prípade vysokých budov s veľkou plochou (panelové domy) je tento podiel ešte vyšší. Podobné percento tepla uniká aj cez strechu domu.
„Je dôležité, aby každý majiteľ staršieho domu zateplil svoj dom, a znížil si tak náklady na kúrenie. Čím skôr tak urobíte, tým skôr začnete šetriť na kúrení. Pritom sa nemusíte obmedzovať v komforte bývania a zateplenie vám pomôže aj v lete proti prehrievaniu,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER.

Ako dodáva, podstatné je nechať si vypracovať na zateplenie projekt a postupovať podľa rád projektanta. „Energetický certifikát a aj projektové energetické hodnotenie obsahujú praktické rady, čo všetko by ste mali na dome obnoviť, aby zateplenie „fungovalo“ čo najlepšie. A to až po najmenšie detaily. Určite odporúčam dodržať tieto rady. Výsledkom bude, že vám zateplenie vydrží bez problémov 30 a viac rokov bez toho, aby vás prekvapili napríklad tepelné mosty či tvorba plesní,“ vysvetľuje A. Prizemin.

Zdroje:
https://obnovdom.sk/
https://vsetkoozatepleni.sk/zaujem-o-dotaciu-na-zateplenie-bude-vysoky/
https://www.plan-obnovy-dotacie.sk/domacnosti/obnova-rodinnych-domov.php?utm_source=sendy&utm_medium=email&utm_campaign=2022vyzva
https://www.isover.sk/zateplenie-domu

Súvisiace články

 • Dotácia na zateplenie: novú žiadosť môžete podať od 6. septembra 2023
  17.08.2023

  Viac info


 • Novinky z plánu obnovy
  08.06.2023

  Viac info


 • Od 15.10. sa dá požiadať o dotáciu na zateplenie
  03.12.2022

  Viac info


 • Záujem o dotáciu na zateplenie bude vysoký
  31.10.2022

  Viac info


 • Žiadosti o dotáciu na zateplenie
  31.10.2022

  Viac info • Postup zatepľovania s ST therm
  30.05.2023

  Viac info


cenová ponuka  Obnova rodinných domov Všetky články