Žiadosti o dotáciu na zateplenie

17.10. 2022 odštartovala Pilotná výzva programu Obnov dom. Žiadatelia majú možnosť podávať žiadosti o dotáciu z Plánu obnovy vo výške 14-, resp. 19-tisíc eur. V prvých dvoch výzvach sa rozdeľuje celkovo 30 miliónov eur. Ukončenie výziev bude 28.2. 2023 alebo skôr po vyčerpaní pridelených prostriedkov.

Ušetrite 30 % spotreby energií a získajte dotáciu

Žiadosť o dotáciu z Plánu obnovy môžu podávať majitelia domov starších ako 10 rokov.

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:
• 14 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30% až 60% oproti stavu pred obnovou
• 19 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60%oproti stavu pred obnovou

Najlepší spôsob ako získať dotáciu vo výške 60 % nákladov (maximálne 14-tisíc eur) je napríklad zatepliť fasádu. Kto k zatepleniu fasády pridá aj zateplenie strechy, izoláciu podlahy nevykurovaného podkrovia či stropu suterénu, má reálnu šancu dosiahnuť 60 % úsporu, a tým pádom môže získať až 19-tisíc eur.

Ako postupovať pri vyplnení žiadosti

Žiadosť musí byť podaná online, prostredníctvom formulára na stránke Obnovdom.sk.

Po úvodnej časti s identifikačnými údajmi žiadateľa a údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov je treba vyplniť informácie o rodinnom dome. Žiadateľ nepotrebuje nič iné len výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky potrebné fakty. V časti 2B žiadosti je treba vybrať, či sa žiadosť podáva pred, počas alebo až po realizácii rekonštrukcie. Ide len o informatívne políčko, ktoré nemá žiadny vplyv na posudzovanie žiadosti.

Informácie v časti 2C sa zase vypĺňajú podľa údajov z energetického certifikátu vystavenom pred rekonštrukciou, resp. z projektového energetického hodnotenia. Certifikát je povinný pri zateplení a iných rekonštrukčných prácach, pri ktorých stačí len ohláška na stavebnom úrade. Projektové energetické hodnotenie je zase povinné pri väčšej rekonštrukcii so stavebným povolením a plnohodnotným projektom. Opatrenia, ktoré žiadateľ nebude realizovať, sa v žiadosti vyznačujú voľbou „žiadna možnosť“.

V časti 2D sa vypisujú údaje z energetického certifikátu / projektového energetického hodnotenia o možnej úspore po vykonaní navrhovaných rekonštrukčných prác. Údaje v žiadosti aj v certifikáte sú rovnako farebne odlíšené, tým pádom nie je problém vyplniť ich. Zvyšné časti následne formulár vypočíta sám.

Prílohy potrebné k žiadosti o dotáciu na zateplenie

Poslednou časťou žiadosti je vyznačenie, aké prílohy sa prikladajú k žiadosti.

Povinnými prílohami sú:
• stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby / stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu alebo vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu
• dokument potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie / potvrdenie obecného úradu o veku / povolenie užívania stavby / znalecký posudok o veku stavby)
• energetický certifikát / projektové energetické hodnotenie
• výpis z účtu / potvrdenie o vedení účtu

Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa je potrebné vtedy, ak má dom viacero spolumajiteľov. Plnomocenstvo je treba overiť na matrike alebo u notára a priložiť ako originál. Ak žiadateľ splnomocní na zastupovanie inú osobu, opäť je potrebné overené splnomocnenie.

Na záver žiadosti stačí odkliknúť čestné prehlásenie, že dom je využívaný na bývanie a nie je prenajímaný tretím osobám.

Celá žiadosť sa dá následne vytlačiť a podať poštou alebo cez jedno z 10 klientskych centier. V týchto centrách v krajských mestách, Lučenci a Liptovskom Mikuláši sa takisto dá ísť poradiť so všetkými podkladmi. Ak má žiadateľ elektronický občiansky preukaz, vie podať žiadosť aj cez e-schránku slovensko.sk.

Zateplenie je najdôležitejším opatrením pre úsporu energie

Podiel tepelnej straty fasádou tvorí v prípade rodinných domov asi 30 % z celkových tepelných strát a v prípade vysokých budov s veľkou plochou (panelové domy) je tento podiel ešte vyšší. Podobné percento tepla uniká aj cez strechu domu.

„Dlhoročné skúsenosti jasne ukazujú, že pri starších domov je najúčinnejším opatrením zateplenie. Ak sa urobí podľa odporúčaní projektanta v energetickom certifikáte, nie je problém znížiť náklady na kúrenie aj o 50 percent. Pri nastavovaní teploty sa nemusíte obmedzovať a napriek tomu ušetríte. Nehovoriac o letných mesiacoch, v ktorých vám zateplenie fasády pomôže proti prehrievaniu, hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER.

Zdroje:
https://obnovdom.sk/
https://vsetkoozatepleni.sk/zaujem-o-dotaciu-na-zateplenie-bude-vysoky/
https://www.plan-obnovy-dotacie.sk/domacnosti/obnova-rodinnych-domov.php?utm_source=sendy&utm_medium=email&utm_campaign=2022vyzva
https://www.isover.sk/zateplenie-domu


Súvisiace články

 • Dotácia na zateplenie: novú žiadosť môžete podať od 6. septembra 2023
  17.08.2023

  Viac info


 • Novinky z plánu obnovy
  08.06.2023

  Viac info


 • Od 15.10. sa dá požiadať o dotáciu na zateplenie
  03.12.2022

  Viac info


 • Záujem o dotáciu na zateplenie bude vysoký
  31.10.2022

  Viac info


 • Žiadosti o dotáciu na zateplenie
  31.10.2022

  Viac info • Postup zatepľovania s ST therm
  30.05.2023

  Viac info


cenová ponuka  Obnova rodinných domov Všetky články