Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti


Príspevok na obnovu domu bude poskytnutý iba vtedy, ak po obnove ušetríte aspoň 30% primárnych energií. Oprávnenými opatreniami pri obnove domu sú:

Opatrenia A
Príspevok je určený na zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy, výmenu okien a ďalšie.

Opatrenia B1
Príspevok je určený na tepelné čerpadlo, fotovoltický panel, solárny kolektor, rekuperáciu a ďalšie.

Opatrenia B2
Príspevok je určený na intenzívnu alebo extenzívnu zelenú strechu.

Opatrenia B3
Príspevok je určený na nadzemnú nádrž bez čerpadla, nadzemnú nádrž s čerpadlom a ďalšie.

Opatrenia B4
Príspevok je určený na inštaláciu tieniacej techniky.

Opatrenia B5
Príspevok je určený na odstránenie azbestu.

Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
 • Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A.
 • Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.
 • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu.
 • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení skupín B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

VÝŠKA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PRE JEDNOTLIVÉ OPATRENIA

Skupina povinných opatrení A

Skupina povinných opatrení A. Zlepšovanie tepelno-technických vlastností

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**

Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory

Jednotková sadzba opatrení**

Zateplenie obvodového plášťa 75,00 EUR/m2 90,00 EUR/m2
Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny 24,00 EUR/m2 28,80 EUR/m2
Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny 62,00 EUR/m2 74,40 EUR/m2
Výmena otvorových konštrukcií 230,00 EUR/m2 276,00 EUR/m2
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 20,00 EUR/m2 24,00 EUR/m2
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu 53,00 EUR/m2 63,60 EUR/m2
Zateplenie podlahy na teréne 39,00 EUR/m2 48,80 EUR/m2

Maximálne uznateľné náklady*

Skupina povinných opatrení B1

Skupina povinných opatrení B1. Inštalácia zdroja energie

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**

Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory

Jednotková sadzba opatrení**

Tepelné čerpadlo
Voda-voda, zem-voda
alebo vzduch-voda1
950 EUR/kW, maximálne 11 400 EUR 1 140 EUR/kW, maximálne 13 680 EUR
Vzduch-vzduch2 420 EUR/kW, maximálne 5 040 EUR 504 EUR/kW, maximálne 6 048 EUR
Fotovoltický panel1 830 EUR/kW, maximálne 2 500 EUR 996 EUR/kW, maximálne 3 000 EUR
Solárny kolektor1 670 EUR/kW, maximálne 2 330 EUR 804 EUR/kW, maximálne 2 796 EUR
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 20,00 EUR/m2 24,00 EUR/m2
Plynový kondenzačný kotol
Cena kotla, práce súvisiace s inštaláciou a revízna správa 1 500 EUR 1 800 EUR
Rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu 1 500 EUR 1 800 EUR
Rekuperácia
Decentrálny (lokálny) - riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 3 000 EUR 3 600 EUR
Centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 6 395 EUR 7 674 EUR
Iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov
Cena tepelného zdroja vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov 1 200 EUR 1 440 EUR
Rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu, súvisiace práce 1 500 EUR 1 800 EUR

Maximálne uznateľné náklady*
Podrobnejšie informácie o opatreniach Skupiny B1. inštalácia zdroja energie nájdete TU.
V prípade single dopojení zariadenia musí spĺňať minimálne energetickú triedu A+ (SCOP min. 4,0), a v prípade multi dopojení energetickú triedu A (SCOP min. 3,5), pričom nominálny tepelný výkon je 12kW.

Skupina povinných opatrení B2, B3, B4, B5 

Skupina povinných opatrení B1. Inštalácia zdroja energie

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**

Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory

Jednotková sadzba opatrení**

Skupina opatrení B2. Zelená strecha
Intenzívna 84,00 EUR/m2 100,80 EUR/m2
Extenzívna 74,00 EUR/m2 88,80 EUR/m2
Skupina opatrení B3. Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
Nadzemná bez čerpadla 140,00 EUR 168,00 EUR
Nadzemná s čerpadlom 190,00 EUR 228,00 EUR
Podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla) 2 250,00 EUR 2 700,00 EUR
Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla) 2 430,00 EUR 2 916,00 EUR
Skupina opatrení B4. Tieniaca technika
Vonkajšie žalúzie alebo rolety 50,00 EUR/m2 60,00 EUR/m2
Skupina opatrení B5. Odstránenie azbestu (rozobratie, odvoz a uskladnenie)
Obkladu stien 27,00 EUR/m2 32,40 EUR/m2
Strešnej krytiny 28,50 EUR/m2 34,20 EUR/m2
Rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu, súvisiace práce 1 500 EUR 1 800 EUR

Sprievodná dokumentácia a vynútené vedľajšie výdavky

Sprievodná dokumentácia

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**

Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory

Jednotková sadzba opatrení**

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia 1 700,00 EUR 2 040,00 EUR
Projektová dokumentácia bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia a bez energetického certifikátu východiskového stavu RD 1 000,00 EUR 1 200,00 EUR
Projektové energetické hodnotenie 250,00 EUR 74,40 EUR/m2
Výmena otvorových konštrukcií 230,00 EUR 300,00 EUR
Energetický certifikát východiskového stavu RD 150,00 EUR 180,00 EUR
Energetický certifikát po obnove RD 150,00 EUR 180,00 EUR
Vynútené vedľajšie výdavky
10% z opatrenia A - Zateplenie obvodového plášťa

Maximálne uznateľné náklady*
*Náklady boli stanovené na základe komunikácie s výrobcami, združeniami, dostupných cenníkov, stavebno-ekonomických nástrojov, prieskumov trhu a na základe komunikácie s odbornou verejnosťou.
**Pri určení výšky jednotlivých výdavkov sa vychádzalo z ceny bez DPH pri štandardnej skupine žiadateľov a z ceny s DPH pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory.

Zdroj: Obnova rodinných domov - Opatrenia (obnovdom.sk)

ODPORÚČANÉ TYPIZOVANÉ SKLADBY K OPATRENIAM SKUPINY A

Zateplenie obvodového plášťa

 • ST Line W300 / W310
 • Isover TF PROFI alt. Isover EPS GREYWALL / EPS 70F
 • Mriežka ST Line 117S / Vertex R117
 • Povrchová úprava Weber / Baumit

Zateplenie strechy (bez krytiny)

 • Isover UNIROL PROFI
 • ST Line 150 ALU / ST Line 110N / Isover VarioXtra
 • Sadrokartón Rigips

Zateplenie strechy (s krytinou)

 • Krytina Terran
 • Difúzna fólia ST Line 135
 • Isover UNIROL PROFI / UNIROL PLUS
 • Parozábrana ST Line 150 ALU / ST Line 110N / Isover VarioXtra
 • Sadrokartón Rigips

Zateplenie podlahy podkrovia

 • Parozábrana ST Line 150 ALU / ST Line 110N / Isover VarioXtra
 • Isover UNIROL PROFI / UNIROL PLUS, EPS NEOFLOOR, EPS 100S
 • Nášľapná vrstva

Zateplenie nevykurovaného suterénu

 • ST Line W300 / W310
 • Isover TOP V FINAL / STROPMAX (suchá montáž)

Alt. zateplenie v podhľade (TI + SDK)

Zateplenie podlahy v suteréne

 • Isover EPS NEOFLOOR 100S / EPS100S, XPS
 • Nášľapná vrstva

Alt. systémové izolačné dosky EPS pre podlahové vykurovanie


Súvisiace články

 • Dotácia na zateplenie: novú žiadosť môžete podať od 6. septembra 2023
  17.08.2023

  Viac info


 • Novinky z plánu obnovy
  08.06.2023

  Viac info


 • Od 15.10. sa dá požiadať o dotáciu na zateplenie
  03.12.2022

  Viac info


 • Záujem o dotáciu na zateplenie bude vysoký
  31.10.2022

  Viac info


 • Žiadosti o dotáciu na zateplenie
  31.10.2022

  Viac info • Postup zatepľovania s ST therm
  30.05.2023

  Viac infocenová ponuka  Obnova rodinných domov