Podmienky newslettra a ochrany osobných údajov

Prihlásením sa na odber emailových noviniek - newslettrov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej uvádzané len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) prihlásením k odberu noviniek emailom súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov spoločnosťou STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky,  IČO: 34116125 - v rozsahu: meno a emailová adresa za účelom odoberania noviniek prijímaných emailom - newsletter.

Súhlas je možné odvolať kedykoľvek písomne na adrese web@stavmat.sk, alebo priamo v akejkoľvek už prijatej emailovej novinke – newslettri v schránke prijímateľa kliknutím na odkaz ODHLÁSIŤ umiestnený v závere každej odoslanej správy.

Osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám a nedochádza k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Dáta nie sú verejné. Dáta sú šifrované. Dáta nie sú nijakým ďalším spôsobom ďalej používané, skladované a evidované.

Žiadateľ o odber noviniek má právo na opravu jeho nesprávnych, neúplných ako aj neaktuálnych osobných údajov. Rovnako tak na vymazanie a obmedzene spracúvania osobných údajov a ďalšie uvedené v § 22 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o emailové novinky vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 19 a nasl. uvedeného zákona o ochrane osobných údajov . Zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté slobodne a ich znenie je úplné a pravdivé.