Geotextília GEOPRO R150 | R200 | R300 | R400 | R500

Geotextília vyrábaná najmodernejšou technológiou, ktorá sa používa na separačné, filtračné, drenážne, výstužné a ochranné účely vo všetkých oblastiach stavebníctva od základov až po strechu. Jej aplikovaním  efektívne odďelujeme jednotlivé vrstvy stavebného systému. Všestrannosť geotextílie predurčuje aplikovateľnosť materiálu pre cesty, železnice, násypy, základy stavieb a podporné konštrukcie, drenážne systémy, regulácie erózie, povodia a priehrady, kanály, tunely, splaveniny, skládky a rezervoáre. 

vybrať najbližšiu predajňu


V prípade množstevného odberu Vám vypracujeme cenovú ponuku:

cenová ponuka