ST line Gumoasfaltová hydroizolácia

Je disperzia asfaltov modifikovaných syntetickým kaučukom. Použitie na suché a mierne vlhké podklady. Vďaka tixotropným vlastnostiam je možno nanášať ST line gumoasfaltovú hydroizoláciu na podklad s ľubovoľným sklonom.