ST line Multi Kleber pištoľová

Jednozložkové viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté pre lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných stavebných dosiek napr. Light- Board a podobných systémov, obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek, ale aj sadrokartónu, cementovláknitých dosiek a i. v systéme suchej výstavby. Ideálne pre lepenie expandovaného a extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a ľahčených murovacích materiálov – ľahčené betóny, pórobetóny (Ytong, Porfix, Sipotex a i.), dutinové tehly, drevo a porézny kameň.

vybrať najbližšiu predajňu


V prípade množstevného odberu Vám vypracujeme cenovú ponuku:

cenová ponuka