ST Line Optima 20 kg

nová cena | 21,79 €

cena | balenie 20 kg

platnosť | do odvolania

nová cena za m.j. | kg | 1,09 €

OPTIMA je biely, disperzný maliarsky náter odolný voči oteru za sucha pripravený na použitie do vnútorných priestorov pre povrchovú úpravu najmä vápennocementových omietok, muriva, betónu alebo panelov z ľahčených hmôt popr. štruktúrnych papierových tapiet, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami. Náterovú hmotu je možné tónovať doporučenými tekutými tónovacími farbami.

ST Line Optima 20 kg
ST cena