ST line STREŠNÝ TMEL

Je lepiaca a tesniaca plasticko-elastická hmota na bitúmenovej báze s priľnavosťou aj na vlhké podklady.

Použitie: na všetky druhy strešných prác, predovšetkým inštalácie a opravy strešného asfaltového šindľa a podobných krytín, na dotesňovanie žľabov, svetlíkov, rýn, strešných spojov, atď...

vybrať najbližšiu predajňu


V prípade množstevného odberu Vám vypracujeme cenovú ponuku:

cenová ponuka