ST line W 300 25 kg

nová cena | 6,69 €

stará cena | 10,26 €

cena | 25 kg/ks

zľava | 35%

platnosť | od 18.9. do 15.10.2023

nová cena za m.j. | 0,27 €

stará cena za m.j. | 0,41 €

W 300 je lepiaca a výstužná malta na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny a na vytvorenie základnej vrstvy pre tepelnoizolačné kontaktné systémy.

Všetky ceny sú uvedené s DPH v EUR.
Ponuka platí od 18.9. do 15.10.2023 alebo do ďalšej zmeny cien. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob, alebo na objednávku. * Zľavy sú orientačné a sú počítané z odporúčaných cien výrobcov vrátane DPH.

Cenová ponuka Späť na akciu

ST line W 300 25 kg
Zľava