ST Line W300

nová cena | 8,94 €

cena | balenie 25 kg

platnosť | do odvolania

nová cena za m.j. | kg | 0,32 €

ST Line W 300 je lepiaca a výstužná malta na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny a na vytvorenie základnej vrstvy pre tepelnoizolačné kontaktné systémy.


Zľavy sú orientačné a sú počítané z odporúčaných cien výrobcov vrátane DPH.

Platí pre všetky predajne STAVMAT STAVEBNINY na Slovensku.

ST Line W300
Zľava