Recyklácia polystyrénu ISOVER

Zbieranie polystyrénu zo stavieb. Rozhodnutie slovenského výrobcu polystyrénu o ochrane životného prostredia.
Je veľmi málo materiálov, ktoré sa dajú 100 % zrecyklovať, no polystyrén patrí do tejto skupiny. Keďže legislatíva nežiada od stavebníkov jeho recykláciu, každoročne sa podarí recyklovať iba malá časť. ISOVER, výrobca izolačných materiálov, už pred 9 rokmi zaradil medzi svoje hlavné priority udržateľnosť a začal polystyrén zbierať. Dodnes je táto firma jediná na Slovensku, ktorá zbiera polystyrén EPS zo stavieb a zberných dvorov na jeho neskoršiu recykláciu.

ISOVER polystyrén

Stačí ho len zozbierať
Na prvý pohľad neekologický polystyrén, vyrobený z ropy a s vysokou uhlíkovou stopou sa môže zdať ako rozhodnutie proti prírode, no polystyrén to kompenzuje jeho životným cyklom, keď sa odrezky zo stavieb zbierajú a využívajú na výrobu nových izolácii. Dopad na životné prostredie je tak nulový. „Mnoho ľudí netuší, že polystyrén sa dá 100 % zrecyklovať. Vďaka zberu je súčasťou cirkulárnej ekonomiky a stáva sa obnoviteľným zdrojom. My v ISOVERi aktívne pristupujeme k téme ekológie a trvalej udržateľnosti a snažíme sa dostať maximum stavebných materiálov do cirkulárnej ekonomiky. Zbierame polystyrén zo stavieb aj zberných dvorov. V minulom roku sme zrecyklovali vyše 70 ton polystyrénu EPS a od spustenia služby sme prekročili 360 ton,“ hovorí Martin Bohm, produktový manažér spoločnosti ISOVER, ktorá v tomto roku plánuje vyzbierať a zrecyklovať až 100 ton polystyrénu.

Ťažké začiatky
V roku 2012, v začiatkoch zberu a recyklácie polystyrénu bola spoločnosť ISOVER nepochopená. Stavebný odpad a jeho zvyšky separované neboli a smerovali tak priamo na skládku. Preto začala spoločnosť ISOVER vzdelávať firmy, neskôr aj bežných zákazníkov a zberné dvory. „Pustili sme sa do tejto neľahkej úlohy, keďže znižovanie dopadu na životné prostredie je súčasť našej filozofie. Dnes nám firmy ďakujú, keďže aj vďaka nám sa zvládli pripraviť na nové požiadavky okolo odpadov,“ vysvetľuje M. Bohm.

Ako prebieha recyklácia polystyrénu?
Vďaka polystyrénovej schopnosti 100 % recyklácie vzniká nový produkt hneď po jeho podrvením. Následná drvina, ako sa tento materiál nazýva, sa neskôr pridáva do iných stavebných výrobkov ako je ľahčený betón, ktorý má izolačné vlastnosti. Tak isto sa môže využiť pri výrobe nového polystyrénu, navyše sa to môže robiť opakovane, čím sa životný cyklus polystyrénu výrazne predlžuje.
Množstvo, ktoré chce ISOVER tento rok vyzbierať a zrecyklovať sa bude dať použiť na zateplenie až 125 rodinných domov pri hrúbke 150 mm a ploche 250 m2. Bude to veľký prínos pre životné prostredie a udržateľnosť. „V ISOVERi sme do recyklačného strediska a technológií vo výrobe investovali za posledné obdobie viac ako štvrť milióna eur. Aj keď spočiatku bol dopyt slabý, zbierané a zrecyklované objemy každým rokom rastú. A keďže Slovensko čaká ešte rekonštrukcia tisícok administratívnych a bytových budov a takisto rodinných domov, potenciál pre zber a recykláciu je obrovský,“ dodáva M. Bohm.

Eko dokumentácia ako pomoc ekologickému prístupu
Certifikáty s prestížou ako Leed alebo Bream si pri administratívnych budovách vyžadujú použitie recyklovateľných materiálov vo veľkej miere. To neznamená, že výrobca nemôže ísť v ekologickom prístupe ešte ďalej. Pomoc zákazníkom pri výbere materiálov s nižším množstvom odpadu v životnom cykle ponúka enviromentálna produktová deklarácia. ISOVER má ako jediný výrobca na Slovensku deklaráciu ku všetkým produktom a je tak lídrom v tejto oblasti.

Využitie zberu polystyrénu zo stavieb pre majiteľov rodinných domov
Stavebniny majú najväčší potenciál na recykláciu. Ekologické narábanie s odpadmi nie je podmienka pri stavbe rodinných domov, preto treba majiteľov učiť novému prístupu k ekológii. ISOVER ponúka bonus: bezplatný zber polystyrénu zo stavby pre tých, ktorí si zakúpia polystyrén ISOVER. „Je pozitívne vidieť v praxi, že ľudia sa o ekológiu zaujímajú stále viac a aj povedomie o recyklácii materiálov sa zvyšuje,“ konštatuje Martin Bohm. Všetky potrebné informácie sú dostupné na webovej stránke a tak isto aj obaloch polystyrénu.