Sikamur systém

Efektívne riešenie proti vzlínajúcej vlhkosti

Ako správne vyplniť tabuľku?

• Na správne vyplnenie potrebujeme vedieť dĺžku a hrúbku steny (muriva), ktorú chceme injektovať.
• Ak vieme hrúbku muriva vyplníme len daný riadok (položky 1 až 8). Dĺžky zaokrúhlujeme na celé metre nahor.
• Uzatvorenie vrtov po injektáži (položka 9) – zadávame celkový súčet dĺžky v metroch všetkých murív z položiek 1 až 8.
• Plochu sanačných omietok zadávame v m2. Vždy treba zadať aj položku prednástrek (položka 10) a následne položku sanačnej omietky SikaMur Dry v požadovanej hrúbke (položka 11 až 13). Plochy zaokrúhlujeme na celé m2 nahor.
• Plochu finálnej sanačnej štukovej omietky SikaMur Finish zadávame taktiež v m2. (položka 14). Plochu zaokrúhlujeme na celé m2 nahor.

p.č. Názov výrobku Popis MJ výmery Výmera Cena za MJ pri uvažovanej spotrebe Cena celkom Zľava v % Cena po zľave na MJ Balenie MJ balenia Spotreba Cenníková cena za MJ s DPH Potreba stavby v MJ Potreba stavby v baleniach Link na produktový list výrobku
INJEKTÁŽ MURIVA
1 InjectoCream 100, hrúbka muriva 110 mm Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 110 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm (balenie 600 ml) m 0 0 0 600 ml 90 0,0484 0 0
2 InjectoCream 100, hrúbka muriva 220 mm Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 220 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm (balenie 600 ml) m 0 0 0 600 ml 180 0,0484 0 0
3 InjectoCream 100, hrúbka muriva 330 mm Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 330 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm (balenie 600 ml) m 0 0 0 600 ml 306 0,0484 0 0
4 InjectoCream 100, hrúbka muriva 440 mm Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 440 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm (balenie 600 ml) m 0 0 0 600 ml 420 0,0484 0 0
5 InjectoCream 100, hrúbka muriva 500 mm Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 500 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm (balenie 600 ml) m 0 0 0 600 ml 450 0,0484 0 0
6 InjectoCream 100, hrúbka muriva 600 mm Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 600 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm (balenie 600 ml) m 0 0 0 600 ml 540 0,0484 0 0
7 InjectoCream 100, hrúbka muriva 800 mm Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 800 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm (balenie 600 ml) m 0 0 0 600 ml 720 0,0484 0 0
8 InjectoCream 100, hrúbka muriva 1000 mm Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 1000 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm (balenie 600 ml) m 0 0 0 600 ml 840 0,0484 0 0
9 Sika MonoTop 110 Quickfix Sika MonoTop 110 Quickfix je 1-komponentná, rýchlo tuhnúca hotová malta na uzatvorenie otvorov po injektáži a na špeciálne použitia, pri ktorých je rozhodujúce rýchle zatvrdnutie m 0 0 0 5 kg 1 1,9 0 0
0
SANAČNÁ SUŠIACA OMIETKA
10 SikaMur Dry Sanačná sušiaca omietka SikaMur Dry prednástrek, krytie 100% m2 0 0 0 25 kg 5 0,64 0 0
11 SikaMur Dry Sanačná sušiaca omietka SikaMur Dry hr. 20 mm m2 0 0 0 25 kg 25 0,64 0 0
12 SikaMur Dry Sanačná sušiaca omietka SikaMur Dry hr. 30 mm m2 0 0 0 25 kg 37,5 0,64 0 0
13 SikaMur Dry Sanačná sušiaca omietka SikaMur Dry hr. 40 mm m2 0 0 0 25 kg 50 0,64 0 0
14 SikaMur Finish Sanačná omietka SikaMur Finish jemná omietka, hr. 3 mm m2 0 0 0 25 kg 3 1 0 0
0
Celkom za materiál (s DPH): 0

 

 


Návod na realizáciu: