Zdieľať

Izolovanie podzemných častí stavby

1 | Štrkové lôžko, hrúbka 100 mm
2 | Základový pás, betón triedy min. C 12/15
3 | Asfaltový penetračný náter
4 | Asfaltový hydroizolačný pás 
5 | Zakladacia malta
6 | Tehla Porotherm 44 Ti Profi + tenkovrstvová malta
7 | Penetračný náter, Murexin Izolačný náter 111 N
8 | Prvá vrstva hrubovrstvovej izolačnej stierky – Murexin Hrubovrstová izolačná stierka 2K PS + sklotextilná tkanina Murexin Energy Textile
9 | Druhá vrstva hrubovrstvovej izolačnej stierky Murexin Hrubovrstová izolačná stierka 2K PS
10 | Perimetrická izolačná doska + Murexin Hrubovrstvová izolačná stierka 1K Express
11 | Geotextília
12 | Drenáž: drenážna rúra v štrkovom lôžku obalenom netkanou geotextíliou Gunnex
13 | Vrstvy podlahy  

01. Príprava podkladu
Podklad musí byť pevný, suchý alebo mierne vlhký, bez mastnoty, špiny, starých náterov a prachu. Výstužná oceľ sa očistí mechanicky, abrazívne (pieskom) a prach sa odstráni tlakom vzduchu. Na očistenú výstuž sa štetcom nanesie ochranný náter. Na vlhký podklad sa nanesie adhézny mostík a následne sanačná malta.

02. Penetračný náter
Na pripravený podklad sa nanesie penetračný náter. Podľa potreby možno prvý náter zriediť pridaním 10 % terpentínu. Náter sa nanesie na podklad maliarskou štetkou.

03. Prvá vrstva izolačnej stierky
Na napenetrovaný podklad sa nanesie ozubenou stierkou hrubovrstvová izolačná stierka v maximálnej hrúbke 2 až 3 mm.

04. Výstužná vrstva
Na preklenutie trhlín sa odporúča prvú vrstvu vystužiť sklotextilnou tkaninou (tkanina zo sklených vláken odolná proti alkáliám). Sklotextilná tkanina sa vloží do čerstvo nanesenej stierky a zapracuje sa tak, aby bola prekrytá min. 1 mm vrstvou stierky. Pásy tkaniny sa ukladajú so vzájomným presahom 100 mm.

05. Vystuženie rohov
Na rohoch stavby sa sklotextilná tkanina ukladá priebežne. Pásy tkaniny sa uložia do lôžka z podkladovej stierky tak, aby na jednej strane presahovali za hranu minimálne 200 mm a na druhej strane sa prekrývali minimálne o 100 mm.

06. Druhá vrstva izolačnej stierky
Po uplynutí času schnutia (približne 24 hodín) sa nanesie druhá vrstva hrubovrstvovej izolačnej stierky. Výsledná hrúbka vrstvy hydroizolačnej stierky musí byť minimálne 3 mm.

07. Perimetrická (soklová) izolácia
Hrubovrstvová izolačná stierka sa nanesie na izolačné dosky po obvode v hrúbke 20 až 30 mm a uprostred dosky bodovo na tri miesta (minimálne pokrytie na rube dosky musí byť 40 až 60 %).

08. Lepenie izolačných dosiek
Izolačné dosky sa nalepia na napenetrovaný podklad s vytvrdnutou hrubovrstvovou izolačnou stierkou. Dosky sa priložia a pritlačia na stenu. Na 24 hodín je potrebné nalepené izolačné dosky lokálne pritlačiť k podkladu.

POZOR!

Miešanie hrubovrstvovej izolačnej stierky
Jednozložkové hrubovrstvové izolačné stierky sú pripravené priamo na použitie a pred aplikáciou sa nesmú miešať. Dvojzložkové hrubovrstvové izolačné stierky sa musia premiešať (zložka A so zložkou B). Najskôr sa krátko premieša nízkootáčkovým miešadlom tekutá zložka, do ktorej sa pridá prášková zložka a dôkladne sa premieša, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek (aspoň 1 min.)


TEXT + FOTO: spracované z podkladov firmy Murexin v spolupráci s vydavateľstvom JAGA.
VIZUALIZÁCIA DETAILU: Viktor Mikovčák


Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.