Zdieľať

Múr z plotových tvaroviek

1 | Výkop
2 | Štrkové lôžko, hrúbka 200 mm 

3 | Základový pás, betón triedy C 16/20
4 | Cementová malta
5 | Zvislá betonárska výstuž, min. priemer 8 mm
6 | Vodorovná betonárska výstuž
7 | Výplňový betón, triedy C 20/25 – C25/30 XF1
8 | Plotová tvarovka, základný prvok, Tvarovka Duvar light 1/1
9 | Plotová tvarovka, polovičný prvok, Tvarovka Duvar light 1/2
10 | Zákrytová doska, Duvar light alebo Universo
11 | Stavebné lepidlo alebo Špeciálny transparentný silikón

01. Zemný výkop
Výkop pre základovú konštrukciu sa vyhotoví do hĺbky min. 800 mm, teda do nezamŕzajúcej hĺbky, čím sa zabráni poškodeniu základu. Výkop sa realizuje so šírkou min. o 250 mm väčšou, ako je šírka plotu. Na dno výkopu sa nanesie štrkové lôžko s hrúbkou min. 200 mm.

02. Základová konštrukcia
Na zhotovenie základu sa použije betón triedy C 16/20 s veľkosťou zrna kameniva max. do 8 mm. Betón sa vyleje do pripraveného výkopu 50 až 100 mm nad terén alebo 130 mm pod terén a vyhotoví sa tzv. vyrovnávací rad z debniacich tvaroviek. Pred zalievaním základu je potrebné rozmerať stĺpiky a plot.

03. Prvý rad tvaroviek
Na pripravený základ sa do lôžka z cementovej malty začnú ukladať plotové tvarovky. Hrúbka lôžka a styčných škár má byť 10 mm. Tvarovky sa navliekajú na 2 prúty výstuže s  8 mm, ktorá sa kotví do základu tak, aby prechádzala dutinami plotových tvaroviek (vyčnieva 600 mm nad základ, v rozstupoch 400 mm alebo podľa projektu). Na vytvorenie vodorovnej škáry sa použijú oceľové prúty, ktoré v jednotlivých radoch slúžia aj ako vodorovná výstuž.

04. Ďalšie rady tvaroviek
Ďalšie rady tvaroviek sa ukladajú na väzbu tak, aby otvory tvaroviek boli vždy v radoch nad sebou. V jednom kroku sa uložia max. štyri rady tvaroviek, ktoré sa zabetónujú naraz zavlhnutou betónovou zmesou triedy C 20/25 – C25/30 XF1 (betón odolný proti mrazu). Betón sa zhutní oceľovou tyčou.

05. Kontrola rovnosti
Počas kladenia tvárnic je potrebné neustále kontrolovať vodorovné a zvislé škáry, ktoré musia lícovať v jednej rovine. Jednotlivé prvky sa dajú jednoducho zarovnávať do vodováhy pomocou klinových prvkov.

06. Ukladanie stĺpikových tvaroviek
Profil výstuže plotovej steny a v stĺpikoch závisí od výšky plotu. Stĺpy sa väčšinou armujú po celej výške (individuálne posúdenie pri zohľadnení výšky a osovej vzdialenosti stĺpikov, zavesenia plotových dverí alebo vrát do stĺpikov, záťaže vetra, váhy plotových dielcov a členenie plotovej výplne).

07. Osová vzdialenosť stĺpikov
Vodorovné a zvislé škáry musia lícovať v jednej rovine. Stĺpiky sa odporúča realizovať v osovej vzdialenosti od 1 200 do 2 800 mm, maximálne do 3 200 mm.

08. Osadenie zákrytových dosiek
Aby sa zabránilo priamemu prenosu vlhkosti zo zákrytovej dosky do výplňového betónu tvárnice, posledná vrstva tvárnice sa vyplní betónom len do polovice (ponechá sa vzduchová medzera). Tým sa zníži riziko vzniku trhlín a výkvetov. Zákrytové dosky sa nalepia mrazuvzdorným lepidlom alebo špeciálnym transparentným silikónom.

Čo budete potrebovať

Plotová tvarovka, základný prvok
Tvarovka Duvar light 1/1
rozmery: 400 × 200 × 150 mm, spotreba: 16,66 ks/m2 alebo 2,5 ks/bm,

Plotová tvarovka, polovičný prvok
Tvarovka Duvar light 1/2
rozmery: 200 × 200 × 150 mm, spotreba: 33,33 ks/m2 alebo 5 ks/bm,

Zákrytová doska
Duvar light
rozmery: 230 × 250 × 80 mm, spotreba: 4,3 ks/bm, ks
Universo
rozmery: 230 × 260 × 50 mm, spotreba: 4,3 ks/bm, ks

Debniace tvárnice

Hydroizolačná membrána

Oceľová výstuž
min. Ø 8 mm

Betón
trieda C 20/25 – C25/30 XF1

Murovacia malta

Stavebné lepidlo
alebo
Špeciálny transparentný silikón

Náradie a pomôcky

  • minibager
  • miešačka
  • elektrické miešadlo
  • murárska lyžica
  • murárska šnúra
  • drevené kliny
  • vodováha
  • gumené kladivo
  • plastová nádoba

ST tip

Výstuž a hydroizolácia základov
Na zabezpečenie základu proti nerovnomernému sadaniu sa odporúča vložiť do betónu štyri až šesť prútov výstuže min. Ø 8 mm. Medzi základy a murivo sa odporúča zhotoviť hydroizolačnú vrstvu dvojnásobným náterom hydroizolačnej stierky alebo použitím asfaltovaného pásu.

Previazanie plotovej steny a stĺpikov
Previazanie stĺpov a vedľajšej plotovej steny sa realizuje vložením oceľovej výstuže (plochá oceľ, armovacie prúty v tvare spony).

Ochrana pred vznikom trhlín
Použitie nekvalitného betónu má veľmi často za následok vznik trhlín v tvárniciach v priebehu zimného obdobia a po ňom, ako aj betonáž pri nízkych teplotách (pod 5°C), keď sa postupne zastaví proces tvrdnutia a výplňový betón nemusí počas nasledujúceho obdobia vykazovať dostatočnú odolnosť proti mrazu, čo má za následok zvýšenie jeho objemovej zmeny a vznik trhlín. Z tohto dôvodu sa odporúča pred vypĺňaním dutín zálievkovým betónom vkladať do dutín tvaroviek polystyrénové, resp. PE Mirelon pásy s hrúbkou 5 mm, najmä do samostatne stojacich stĺpikov.


TEXT + FOTO: spracované z podkladov City Stone Design

Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík


Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.