Zdieľať

Murovanie brúsených tehál na polyuretánovú penu

1 | Keramická brúsená tehla Porotherm 44 EKO + Profi K
2 | Keramická brúsená rohová tehla Porotherm 44 EKO + Profi (Dryfix)
3 | Keramická brúsená tehla Porotherm 44 EKO+ Profi ½ K
4 | Murovacia pena Porotherm Dryfix extra
5 | Zakladacia malta Porotherm Profi AM
6 | Preklad Porotherm KP 7
7 | Tepelná izolácia stužujúceho venca z EPS F dosiek ST LINE 70F, hrúbka 150 mm
8 | Tepelnoizolačná doska XPS
9, 10 | Cementový prednástrek Baumit Prednástrek, 2 mm, 40 kg, Tepelnoizolačná omietka Baumit Termo omietka
11 | Výstužná sieťovina ST line OMFA, 145 g
12, 13 | Penetračný náter Baumit UniPrimer, Pastovitá fasádna omietka Baumit SilikátTop, 25 kg
14 | Asfaltový penetračný lak ST line
15 | Asfaltovaný hydroizolačný pás ST line V60 S35, 10 m2/bal
16 | Tepelnoizolačná doska XPS, hrúbka 100 mm
17 | Lepiaca vrstva Baumit DuoContact, 25 kg
18 | Výstužná sieťovina ST line OMFA, 145 g
19 | Mozaiková omietka sokla

01. Nivelačná súprava
Na presné nanesenie maltového lôžka sa použije nivelačná súprava. Do držadla na podstavci sťahovacej lišty sa upevní lata a na oboch lištách sa pomocou rektifikačných skrutiek nastaví rovnaká výška. Potom sa nastaví požadovaná šírka maltového lôžka podľa hrúbky steny a skontroluje sa vodorovná poloha oboch líšt.

02. Aplikácia zakladacej malty
Na asfaltovaný pás sa nanesie zakladacia malta a stiahne sa pomocou hliníkovej laty, ktorá sa ťahá po nastavených lištách. Zakladacie maltové lôžko sa nanáša po jednotlivých úsekoch. Dĺžka jednotlivých úsekov je daná dĺžkou dvojmetrovej sťahovacej laty.

03. Prvý rád tehál
Tehly prvého radu sa ukladajú zľahka do čerstvej zakladacej malty ihneď po nanesení kratších úsekov zakladacieho maltového lôžka. Nesmú sa pri ukladaní zabárať do malty. Poloha tehál sa kontroluje vodováhou. V prípade potreby sa urovnajú len jemným poklepaním gumovým kladivom.

04. Aplikácia PUR peny
Pred nanášaním peny treba obe ložné plochy zbaviť prachu murárskym štetcom. Ak to podmienky dovoľujú, namáča sa štetec do vody, pri teplotách pod 0 °C sa štetec nenamáča. Na očistenú ložnú plochu sa nanesú dva paralelné pásy PUR peny s priemerom približne 3 cm v osovej vzdialenosti približne 5 cm od okrajov tehál.

05. Druhý rad tehál
Tehly treba uložiť ešte pred zavädnutím povrchu peny. Ukladajú sa tak, že sa oprú o už položené tehly a spúšťajú sa po drážkach. Položená tehla sa už nenadvihuje ani neposúva. Ak sa tomu nedá vyhnúť, musia sa naniesť nové pásy peny.

06. Previazanie muriva
Dĺžka väzby medzi jednotlivými radmi tehál musí byť min. 100 mm. Na založenie rohu sa preto odporúča použiť kombináciu rohových tehál a polovičných koncových tehál. Rohové tehly treba v každej vrstve oproti tehlám predchádzajúcej vrstvy na tom istom rohu pôdorysne natočiť o 90°.

07. Pena na styčné plochy
Pred osadením polovičných koncových tehál sa nanesie pena aj na hladké styčné plochy po stranách kapsy. Tehla sa potom presne priloží k rohovej tehle. Krycie priehradky koncových tehál sa vo väzbe rohu nevyklepávajú.

08. Napojenie v kolmom smere
Na vytvorenie napojenia v kolmom smere možno použiť buď koncovú, alebo celú tehlu. Kapsy na koncových tehlách sa vyplnia extrudovaným polystyrénom s požadovaným rozmerom (200 × 249 × 40 mm).

TIP

Pištoľ s dózou
Dózu s penou treba približne 20-krát pretrepať a naskrutkovať na adaptér aplikačnej pištole. Následne sa povolí regulačná skrutka a stlačí sa spúšť pištole na minimálne 2 s. Dávkovanie peny sa mení nastavením regulačnej skrutky, resp. stlačením spúšte pištole. Po použití sa pištoľ nechá naplnená penou a naskrutkovaná na plnej dóze. Ústie pištole sa očistí od zvyškov peny. Dóza sa odkladá vždy vo zvislej polohe pištoľou nahor.

Presnosť založenia prvého radu
Úspešná aplikácia brúsených tehál závisí od presnosti založenia prvého radu. Odporúča sa pri tom použiť vhodné technické vybavenie, ako sú nivelačný prístroj s nivelačnou latou a nivelačná súprava. Prvým dôležitým krokom je výškové zameranie základovej dosky (stropu) pomocou nivelačného prístroja a laty. Zameranie sa robí v mieste budúcich stien po natavení izolačných asfaltovaných pásov na miesta budúcich stien. Cieľom zamerania je nájsť najvyšší bod, z ktorého sa potom vychádza pri nanášaní zakladacieho maltového lôžka. Jeho hrúbka má byť v tomto mieste približne 10 mm. Prvý rad tehál sa zakladá do maltového lôžka zo špeciálnej zakladacej malty.


TEXT + FOTO: spracované z podkladov firmy Wienerberger slovenské tehelne a v spolupráci s vydavateľstvom JAGA
VIZUALIZÁCIA DETAILU: Mgr. Art. Ján Malík


Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.