Zdieľať

Murovanie obvodového muriva na tenkovrstvovú maltu

1 | Zakladacia malta Porfix
2 | Murovacie lepidlo ST line W 800
3 | Pórobetónové tvárnice Porfix Premium P2-400 (PDK), hrúbka 500 mm
4 | Pórobetónové tvárnice Porfix Premium P2-400 (PDK), hrúbka 375 mm
5 | Penetračný náter Baumit Regulátor nasiakavosti, 10 kg
6 | Jadrová omietka Baumit GrobPutz, + Výstužná sieťovina Baumit Výstuž omietok (výnimočné prípady)
7 | Penetračný náter Baumit UniPrimer,
8 | Fasádna omietka Baumit StarTop, 25 kg
9 | Asfaltovaný hydroizolačný pás ST LINE V60 S 35, 10 m2/balenie
10 | Tepelnoizolačná doska XPS , hrúbka 100 mm
11 | Povrchová úprava sokla mozaiková omietka

01. Určenie polohy prvej tvárnice
Nivelačným prístrojom alebo laserovou vodováhou sa zistia výškové nerovnosti na podkladovej doske a určí sa najvyšší bod na osadenie prvej tvárnice. Vytýčia sa strany (položia sa rohové tvárnice) a premerajú sa uhlopriečky. Meracím pásmom alebo laserovým meradlom sa skorigujú nepresnosti uhlopriečok.

02. Založenie prvého radu
V najvyššom rohu základovej dosky sa na hydroizolačný pás nanesie zakladacia vápenno-cementová malta v hrúbke min. 10 mm. Do zakladacej malty sa osadí prvá tvárnica perami k vonkajšiemu lícu. Zakladacia malta musí byť pod celou plochou tvárnice.

03. Prvý rad tvárnic
Po osadení rohových tvárnic sa podľa murárskej šnúry osadia do lôžka vápenno-cementovej malty tvárnice prvého radu. Vykoná sa výšková kontrola nivelačným prístrojom, resp. laserovou vodováhou. Opätovne sa prekontrolujú dĺžky a uhlopriečky. Poloha tvárnic sa koriguje poklepaním gumeným kladivom.

04. Tenkovrstvové lepidlo
Druhý a ďalšie rady tvárnic sa murujú na tenkovrstvovú lepiacu maltu. Suchá zmes malty sa zmieša s vodou (7,5 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa približne 5 min. odležať a opätovne sa premieša.

05. Ďalší rad tvárnic
Ďalšie rady sa začínajú murovať vždy od rohov, osadením celej tvárnice perami von pôdorysne natočenej o 90° oproti tehlám spodného radu. Z povrchu prvého radu tvárnic sa zarovnávacím hoblíkom odstránia nerovnosti a vzniknutý prach. Pri napojení hladkých plôch tvárnic sa lepiaca malta nanesie aj na vertikálny spoj.

06. Nanesenie tenkovrstvového lepidla
Lepiaca malta sa nanáša celoplošne zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 4 mm alebo murárskou lyžicou s ozubením na dĺžku dvoch až troch tvárnic. Konzistencia lepiacej zmesi je vyhovujúca vtedy, keď v malte ostávajú ryhy po zuboch hladidla.

07. Dodržiavanie previazania
Jednotlivé tvarovky sa postupne zasúvajú tak, aby medzi perami a drážkami vznikol tesný spoj. Styčná škára medzi perami a drážkami sa nevypĺňa lepidlom. Ložné škáry sa vypĺňajú až po líce muriva. Pri murovaní je potrebné dodržovať previazanie muriva min. 100 mm.

08. Korekcia polohy tvárnic
Pomocou murárskej šnúry a vodováhy sa priebežne kontroluje vodorovnosť a zvislosť stien. Prípadné nerovnosti tvárnic je možné korigovať poklepaním gumeným kladivom do približne 10 min. po nanesení lepidla na podklad.

TIP

Pred murovaním
Na urýchlenie stavebných prác a zabezpečenie kvality samotnej stavby je dôležité presné vybetónovanie základovej dosky, resp. základových pásov. Na základovú dosku alebo podkladovú betónovú dosku pri založení na betónové pásy je pred murovaním potrebné nalepiť hydroizolačné pásy.

Kontrola šírky otvorov
Ak sa pri murovaní osádzajú zárubne dvier, po dosiahnutí výšky muriva približne 1,5 m sa skontroluje šírka otvoru.

Spracovateľnosť lepidla
Spracovateľnosť tenkovrstvového lepidla je v závislosti od klimatických podmienok približne 3 až 4 hodiny.


TEXT + FOTO: spracované z podkladov firmy Porfix a v spolupráci s vydavateľstvom JAGA
VIZUALIZÁCIA DETAILU: Viktor Mikovčák


Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.