Zdieľať

Penetračné nátery pod asfaltové pásy

Penetračné nátery pod asfaltové pásy boli vytvorené ako spojovacie mostíky medzi podkladovými materiálmi a hydroizolačnou vrstvou. Umožňujú spoľahlivú priľnavosť pásov k podkladu a správnu funkciu hydroizolácie. Aké druhy penetrácie môžete použiť a ako ich aplikovať?

Kedy a prečo treba podkladový materiál penetrovať?

Penetračné nátery pod asfaltové pásy zaisťujú spoľahlivú priľnavosť pásov k rôznym druhom podkladových povrchov: betón a murivo (typicky v prípade izolácie základov), omietka, oceľové, plechové aj plastové prvky, strešné lepenky, asfaltové pásy aj podklady na báze drevenej hmoty. Aplikáciou penetrácie sa vytvorí spoľahlivý spojovací mostík medzi jednotlivými vrstvami. V prípade nesavých podkladov zároveň prispieva k eliminácii mastnosti zvyškov použitých emulzií, napr. pri klampiarskych prvkoch. Podkladový materiál penetrujte vždy, aj v prípade celoplošného natavenia asfaltových pásov na iný ako asfaltový podklad, či už ide o novú alebo pôvodnú hydroizoláciu stavby. Najmä savé podklady musia byť penetrované v dostatočnej miere. Pokiaľ to situácia vyžaduje, môže sa jednať aj o viac náterov po sebe (vždy podľa inštrukcií výrobcu, teda s dostatočnou technologickou prestávkou na odvetranie medzi jednotlivými vrstvami náteru).

Asfaltové penetračné laky

Asfaltové penetračné laky sú vo svojej podstate tvorené asfaltom rozpusteným v rozpúšťadle. Najčastejšie sa jedná o lakový benzín. Výsledná zmes je obohatená ďalšími prísadami na zlepšenie vlastností penetrácie (priľnavosť, pružnosť a i.).
Pomer medzi lakovým benzínom a asfaltom určuje viskozitu penetrácie a jej schopnosť preniknúť do podkladu. Čím viac je v penetrácii asfaltu, tým horšia je jeho schopnosť preniknúť do podkladu. Pre viac savé podklady je teda lepší redší lak, ktorý penetruje viac do hĺbky. Naopak laky s vyšším pomerom asfaltu (od 50 % vyššie) plnia už skôr izolačnú než penetračnú funkciu.
V prípade potreby penetrovať plastové podklady (napr. odvetrávacie komíny na strechách) je nutné siahnuť po výrobku so špecifickým určením, ktorý zaistí spoľahlivú priľnavosť asfaltového pásu k plastom.

Výhody a nevýhody:

 • pri schnutí sa tvoria uhľovodíkové pary – nutné pracovať v odvetranom priestore.
 • prenikajú do savých podkladov,
 • asfaltový film je nepriepustný pre vodné pary,
 • sú menej náročné na skladovanie.

Asfaltové penetračné emulzie a suspenzie

Ide o vodou riediteľné a ekologicky nezávadné penetračné nátery. Ide v podstate o asfalt vo forme vodnej emulzie s pridanými plnidlami. Zmes je podobne, ako asfaltové laky obvykle obohatená o ďalšie prísady pre zlepšenie vlastností.
Výrobky na vodnej báze neprenikajú do podkladového materiálu, ale spojovací mostík je tvorený filmom, ktorý sa na podklad prilepí. Sú citlivé na správne skladovanie, kedy ich treba chrániť pred mrazom. Oproti lakom totiž dochádza v tekutom stave vplyvom mrazu k ich trvalej degradácii.

Výhody a nevýhody:

 • sú ekologicky nezávadné,
 • pri schnutí sa tvoria iba vodné pary,
 • nevhodné na penetráciu nesúdržných materiálov,
 • na kvalitných podkladoch sa vyrovnajú penetračným lakom,
 • asfaltový film je priepustný pre vodné pary.

Penetračný náter horúcim asfaltom

Penetráciu horúcim spomíname iba pre úplnosť. Penetračné nátery pomocou horúceho asfaltu sú v dnešnej dobe menej obvyklé. Vyžadujú vysoké teploty a pri veľkej spotrebe asfaltu ponúkajú nižší prienik do podkladového materiálu.

Tento spôsob penetrácie sa v podstate dnes už používa v cestnom staviteľstve.

Aplikácia asfaltových penetračných náterov

Povrch, na ktorý bude asfaltový penetračný náter nanášaný musí byť zbavený nečistôt. Voľný prach nie je prípustný, v prípade potreby treba podklad vysať.

 • Teplota pre aplikáciu

Všeobecne sa dá povedať, že pri práci s asfaltovými lakmi, emulziami i suspenziami je optimálna teplota konštrukcie a okolia v rozmedzí 15–30° C. Penetračný náter nezabudnite previesť v dostatočnom predstihu, aby stihol patrične preschnúť aj odvetrať.

 • Nanášanie asfaltovej penetrácie

Nanášať ich možno formou náteru, alebo aj nástreku (pokiaľ ho pokyny výrobcu penetrácie uvádzajú). Na náter je možné použiť štetec, alebo valček. S ohľadom na fakt, že asfaltové laky obsahujú organické rozpúšťadlá, je vždy potrebné zaistiť dostatočné odvetranie konštrukcie.

 • Spotreba asfaltových penetračných náterov

Spotreba lakov a emulzií sa obvykle pohybuje v rozmedzí 0,2 až 0,4 kg na 1m2 v prípade suspenzií približne dvojnásobok.

Spracované z podkladou firmy Bitumat.


Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.