Zdieľať

Postup zatepľovania s ST therm

Aplikačný postup

Zateplenie obvodovej konštrukcie
NOVINKA: Zatepľovací systém ST therm dostupný iba v sieti predajní STAVMAT STAVEBNINY.

INFO O ZATEPĽOVACOM SYSTÉME:

Kontaktný systém s dodatočným mechanickým kotvením, ktorý pozostáva z lepidla , tepelnoizolačnej vrstvy na báze EPS, alebo minerálnej vaty, sklotextilnej mriežky, penetračného náteru a finálnej povrchovej omietky.

Príprava podkladu: k aplikácii kontaktného tepelnoizolačného systému, treba dôkladne pripraviť podklad. Mal by byť dostatočne rovný, suchý, bezprašný, bez mastnôt, zvyškov oddebňovacích prostriedkov a iných nečistôt, ktoré by mohli znížiť priľnavosť vyrovnávacích mált alebo lepidiel. Staré zvetrané omietky sa musia bezpodmienečne v prvom kroku odstrániť a následne upraviť na požadovaný tvar. Je dôležité, aby boli všetky vnútorné práce, ktoré sú spojené  s mokrým procesom (napr. potery, omietky), pred začatím zatepľovacích prác skompletizované , a tiež, aby boli osadené všetky okenné a dverné rýmy vrátane oplechovania. Čistenie podkladov sa vo všeobecnosti vykonáva pomocou drôtenej kefy, špachtle, prípadne, ak je to technicky možné, aj použitím vysokotlakovej pištole. Zároveň treba pred lepením tepelnej izolácie posúdiť vhodnosť podkladových vrstiev , či už vizuálne, alebo meraním povrchových pevností samotného podkladu, prípadne priľnavosti odporúčaného systémového lepidla k danému podkladu. Podklad musí vykazovať požadovanú rovinnosť. Murivo, na ktoré sa tepelná izolácia lepí, musí byť dostatočne  rovné. V prípade nevhodných povrchov treba podklad opraviť, pričom sa musia použiť  vhodné malty s vysokou priľnavosťou k podkladu, nízkym modulom pružnosti a s vysokou pevnosťou v ťahu pri ohybe. Odporúča sa použiť reprofilačnú maltu, ktorá je určená na zhotovenie vrstvy s hrúbkou od 2 do 30 mm. Výhodou odporúčanej malty je rýchle vytvrdzovanie, čo umožňuje následné  lepenie polystyrénu alebo minerálnej vlny už po jednom dni ( v závislosti od nanesenej hrúbky  a teploty okolia pri spracovaní).

Omietky vykazujúce trhliny, ktoré vznikli pri vysychaní alebo vplyvom vysokej absorpcie podkladových vrstiev, možno vyplniť materiálom určeným na lepenie tepelnoizolačných dosiek. To isté platí aj pri vzniknutých lokálnych trhlinách v skeletovej betónovej konštrukcii v styku nosník – stena, stĺp – stena.

1. Založenie systému
Soklové profily sa pripevnia na murivo skrutkami s malou medzerou (približne 2 až 3 mm), pričom je vhodné použiť plastové dilatačné spojky. Šírka profilu musí zodpovedať použitej hrúbke tepelnej izolácie. Na vyrovnanie nerovnosti pod profilmi sa použijú vyrovnávacie podložky. Škára medzi profilom a podkladom sa utesní tmelom.

2, Penetrácia podkladu
Na podklad pomocou valčeka, rozprašovača alebo štetca nanesieme penetračný náter (napr. Mapei Primer 3296). Ak je povrch veľmi nasiakavý, musí sa náter naniesť v niekoľkých vrstvách v krátkom časovom intervale (2-3 vrstvy).

3, Lepiaca malta
Lepiaca malta ST Line W310 sa nanesie priamo na rubovú stranu tepelnoizolačnej dosky v neprerušovanom páse po jeho obvode v hrúbke  2 až 3 cm a v niekoľkých bodoch po jeho ploche (najčastejšie 3). Malta musí pokrývať viac ako 40%  plochy izolačnej dosky. Pri novom podklade resp. pri lepení minerálnych izolačných lamiel s kolmou orientáciou vlákna je možné aj celoplošné nanášanie lepiacej malty – pomocou zubového lepidla.

4, Nalepenie tepelnoizolačnej dosky
Po nalepení sa doska dôkladne pritlačí na podklad. Lepidlo sa pri nanášaní nesmie dostať na boky izolácie a vytláčať cez škáry medzi doskami. Prvý rad dosiek sa aplikuje do soklového profilu. Dosky treba lepiť v smere zdola nahor na väzbu a tesne vedľa seba. Škáry musia byť široké menej ako 2 mm. Priebežne treba kontrolovať rovinnosť povrchu meracou latou a uloženie dosiek vodováhou.

5, Vyvŕtanie otvorov pre rozperné kotvy
Po dvoch dňoch od nalepenia tepelnej izolácie sa osadia rozperné kotvy. Do podkladu z poréznych materiáloch sa vyvŕtajú otvory bez príklepu. Priemer vrtáka je 8, resp. 10 mm (v závislosti od priemeru rozpernej kotvy). Vrt musí byť minimálne  o 10 mm hlbší, ako je dĺžka  rozpernej kotvy. Najmenšia vzdialenosť  od okrajov steny alebo pohľadu je 100mm.

6, Osadenie rozperných kotiev
Rozperné kotvy sa musia osadiť kolmo na podklad tak, aby boli zakotvené v nosnej konštrukcii obvodového plášťa minimálne v hĺbke 35 až 65 mm (podľa druhu podkladu). Tanier rozpernej kotvy nesmie vyčnievať ponad tepelnú izoláciu. Z dôvodu eliminácie tepelných mostov sa odporúča zapustená montáž rozperných kotiev s následným prekrytím kotiev fasádnymi zátkami (dostupné z EPS resp. minerálnej vlny). Po osadení kotiev sa miesta kotvenia zatrú lepiacou maltou ST line W310.

7, Dodatočné vystuženie rohov
Pomocou stierkovej malty ST line W310 sa na tepelnoizolačné dosky pripevnia rohové a dilatačné lišty a okolo rohov okenných a dverových otvorov sa pod uhlom 45 ° aplikuje zosilňujúce vystuženie (diagonálne pásy  s rozmerom minimálne 250 x 500 mm). Zvislé a vodorovné rohové lišty možno kombinovať so sieťovinou zo sklených vlákien.

8, Prebrúsenie izolačných dosiek
V prípade systému s tepelnoizolačnými doskami na báze z EPS sa povrch izolačných dosiek po zatuhnutí lepiacej malty celoplošne prebrúsi, čím sa zabezpečí rovná plocha bez nerovností. Po prebrúsení sa z povrchu izolačnej vrstvy a okolitého prostredia odstráni prebytoční prach. Ak sa výstužná vrstva na tepelnoizolačnej vrstve EPS realizuje po viac ako 14 dňoch po nalepení izolácie, musí sa povrch vždy prebrúsiť.

9, Výstužná vrtstva
Pomocou zubovej stierky sa na podklad nanesie prvá vrstva lepiacej malty ST line W310. Na čerstvú maltu sa priloží sklotextilná mriežka ST line 117S (ukladá sa zhora nadol) so vzájomným presahom susediacich pásov 100 mm. Hladkou stranou stierky sa vtlačí do tmelu tak, aby sa zabezpečilo krytie 1 mm (v mieste presahu pásov výstužnej mriežky min. 0,5 mm). Po 24 hodinách sa nanesie 2 vrstva malty s hrúbkou 2mm, ktorá sa vyhladí antikorovým hladidlom.

10, Izolácia sokla
Gumoasfaltová hydroizolácia ST line sa na sokel nanesie v dvoch vrstvách krížovou metódou, všetky rohy je potrebné vystužiť pásmi technickej tkaniny, ktorá sa vloží do čerstvej hmoty. Každú ďalšiu hmotu nanášajte po zaschnutí vrstvy predchádzajúcej. Po nanesení poslednej vrstvy počkajte niekoľko dní, aby sa z celej hrúbky náteru mohla odpariť zostatková vlhkosť. Na takto pripravený podklad sa nalepia izolačné dosky na báze XPS, a to pomocou lepiacej malty celoplošne aplikovanej na rubovú stranu dosiek. Následne dosky spevníme vhodnou výstužnou vrstvou. Základná vrstva sa zaťahuje min. 300 mm pod úroveň terénu, aby boli izolačné dosky dostatočne chránené proti mechanickému poškodeniu a napr. hlodavcom.

11, Penetrácia podkladu
Pred aplikáciou finálnej omietky sa na vyzretý podklad aplikuje penetračný náter. Náter je potrebné pred aplikáciou valčekom riadne premiešať nízkootáčkovým elektrickým miešadlom.

12, Finálna omietka
Finálna omietka sa pred aplikáciou premieša miešacím zariadením  pri pomalých otáčkach. Následne sa v rovnomernej vrstve nanesie antikorovým alebo plastovým hladidlom na vyschnutý základný náter a vyrovná sa tak, aby sa dosiahol požadovaný konečný vzhľad.

TIP: VÄČŠIE ŠKÁRY MEDZI TEPELNOU IZOLÁCIOU
V prípade, že vzniknutá škára medzi nalepenými tepelnoizolačnými doskami je väčšia ako 2 mm (povolená je max. škára 4 mm), možno ju vyplniť polyuretánovou penou. Ak je škára širšia ako  4 mm treba ju vyplniť používanou tepelnou izoláciou.

POZOR! Aplikácia výstužnej mriežky
Pri aplikácii vyrovnávacej vrstvy na výstužnú mriežku nesmú vzniknúť pľuzgiere ani záhyby (v prípade vzniku sa nesmú odstraňovať prerezaním sieťoviny). Sklotextilná mriežka presahujúca zakladaciu, ukončovaciu alebo nárožnú lištu sa po zavädnutí stierky zreže cez vonkajšiu hranu lišty.


Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.