Zdieľať

Prilepenie klimamembrány k strešnému oknu

Opis vrstiev

1 | Poistná hydroizolačná fólia
2 | Krokva
3 | Prvá vrstva tepelnej izolácie ISOVER Unirol Profi alebo ISOVER Unirol Plus
4 | Drevený alebo kovový rošt
5 | Druhá vrstva tepelnej izolácie ISOVER Unirol Profi alebo ISOVER Unirol Plus
6 | Strešné okno
7 | Jednostranná montážna páska ISOVER Vario® XtraPatch (platí len pri použití membrány  ISOVER Vario®XtraSafe, ISOVER Vario® KM Duplex UV je možne prichytiť obojstrannou lepiacou páskou)
8 | Klimamembrána ISOVER VARIO® KM Duplex UV
9 | Lepiaca páska na utesnenie klimamembrány ISOVER VARIO® KB 1
10 | Izolačné dosky na ostenie strešného okna napr. ISOVER MULTIMAX 30 s hrúbkou 30 alebo 50 mm
11 | Dvojzložkový tesniaci tmel ISOVER VARIO® Doublefit
12 | Univerzálna jednostranná lepiaca páska s vysokou pružnosťou ISOVER VARIO® Multitape

Ako parozábranu do strešného súvrstvia možno použiť inteligentné klimamembrány. Sú vhodné na použitie v prevetrávaných aj neprevetrávaných konštrukciách strešných plášťov, obvodových stien, drevených stropov a pod. Vďaka svojmu zloženiu mení klimamembrána svoju nasiakavosť so zmenou vlhkosti prostredia a umožňuje tak prestup vlhkosti smerom do vonkajšieho aj vnútorného prostredia – v závislosti od množstva vlhkosti v blízkosti fólie. Súčasti systému prispievajú k obmedzeniu výmeny vzduchu medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a ovplyvňujú celkovú energetickú bilanciu budov. Maximálne využitie variabilnej priepustnosti dosahuje klimamembrána v letnom období, keď má Sd hodnotu 0,3 m.

Vzduchotesné pripojenie na strešné okno

Vzduchotesné pripojenie klimamembrány ku strešnému oknu vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, aby sa spoľahlivo zamedzilo vzniku netesností a tiež tepelných mostov. Kľúčom k úspechu je pri tom optimálne prispôsobenie klimamembrány okennému výrezu (výrezom v tvare písmena H) a ich optimálna príprava pre dôsledné utesnenie tak, aby klimamembrána mohla optimálne prispievať ku regulácii vlhkosti v strešnej konštrukcii.

01. Fólia cez okenný výrez
Pri aplikácii sa fólia najskôr položí cez okenný výrez a zalepia sa všetky presahy fólie.

02. Rozrezanie fólie
Fólia sa rozreže v tvare písmena H (kolmo k pozdĺžnym stranám a vodorovne uprostred) pozdĺž okenného otvoru. Vzniknuté jazyky fólie sa odklopia smerom nahor, resp. dole, a provizórne upevnia papierovou páskou.

03. Izolačné dosky
Odstrihnú sa štyri izolačné dosky na báze sklenej alebo kamenej vlny na zateplenie ostenia okna, vrátane nadokenného prekladu, v maximálnej možnej hrúbke a osadia sa.

04. Nalepenie fólie pri okennej drážke
Na utesnenie po obvode pri okennej drážke sa nalepí klimamembrána dvojzložkovým tesniacim tmelom alebo fixačnou lepiacou páskou na prichytenie fólie. Previsnuté pásy fólie sa skrátia na hĺbku rámu strešného okna a utesnia v drážke okna.

05. Pásy fólie na zvislé ostenie
Chýbajúce časti fólie na zvislé ostenia sa pripevnia na strany strešného okna. Na mieru sa odrežú dva pásy fólie (s potrebným presahom na utesnenie v drážke) a pripevnia sa pomocou sponkovačky na krokvy.

06. Zastrihnutie pásov fólie
Prípojné pásy fólie sa zastrihnú, ak je to možné, rovnobežne s prerušovanou čiarou vyznačenou na fólii tak, aby bolo možné fóliu upevniť okolo hrany ostenia bez toho, aby sa tvorili záhyby.

07. Utesnenie prečnievajúcich pásov
V mieste rohov rámu strešného okna sa do drážky aplikujte dvojzložkový tesniaci tmel, a tým sa utesnia prečnievajúce pásy fólie.

08. Vyhladenie fólie
Rohy je potrebné vyhotoviť čisto. Fólia sa preto prstom alebo kusom kartónu zatlačí do drážky.

09. Prelepenie prekrývajúcich krajov fólie
  Prekrývajúce sa okraje fólie v rohoch sa prelepia prúžkom univerzálnej jednostranne lepiacej pásky s vysokou pružnosťou. Páska sa preloží okolo špachtle (a) a zatlačí hlboko do okennej drážky (b).

(a)

(b)

10. Prelepenie kontaktných hrán
Univerzálnou jednostranne lepiacou páskou s vysokou pružnosťou sa dookola okna prelepia vzniknuté kontaktné hrany.

11. Dôkladné pritlačenie pásky
Na dosiahnutie pevného zlepenia sa všetky lepiace pásky dôkladne pritlačia prítlačným valčekom.

ST TIP

Parozábrana aj difúzna fólia

V zimnom období, keď je tlak vodných pár orientovaný z interiéru smerom von, difúzny odpor fólie je maximálny a fólia sa správa ako parozábrana. V letnom období, keď vplyvom prehrievania strechy dochádza k dodatočnému vysychaniu konštrukcie krovu a tým aj k uvoľňovaniu vlhkosti z dreva, difúzny odpor membrány klesá, membrána sa správa ako difúzna fólia a umožňuje prechod uvoľnenej vlhkosti zo strešnej konštrukcie do interiéru. Týmto spôsobom napomáha klimamembrána regulovať vlhkostné pomery v drevených konštrukciách.

Čo budete potrebovať

Klimamembrána
ISOVER VARIO® KM Duplex UV hrúbka: 220 µm, šírka: 1 500 mm, dĺžka: 40 m, m2

Lepiaca páska na utesnenie klimamembrány
ISOVER VARIO® KB 1 šírka: 60 mm, dĺžka: 40 m, m alebo Univerzálna jednostranná lepiaca páska s vysokou pružnosťou ISOVER VARIO® Multitape šírka: 60 mm, dĺžka: 25 m,

Izolačné dosky na ostenie strešného okna
napr. ISOVER MULTIMAX 30 s hrúbkou 30, 50 mm a viac, rozmery (š. × d.): 600 × 1 200 mm,

Dvojzložkový tesniaci tmel
ISOVER VARIO® Doublefit plastová kartuša, 310 ml alebo Fixačná lepiaca páska na prichytenie fólie (platí len pri použití membrány ISOVER Vario®XtraSafe, ISOVER Vario® KM Duplex UV je možne prichytiť obojstrannou lepiacou páskou) ISOVER VARIO® XtraPatch šírka: 20 mm, dĺžka, 12,48 m,

Fixačná lepiaca páska na prichytenie fólie (platí len pri použití membrány ISOVER Vario®XtraSafe, ISOVER Vario® KM Duplex UV je možne prichytiť obojstrannou lepiacou páskou)
ISOVER VARIO® XtraPatch
šírka: 20 mm, dĺžka, 12,48 m,

Náradie

nôž
aplikačná pištoľ
sponkovačka
nožnice
prítlačný valček
špachtľa


TEXT + FOTO: spracované z podkladov firmy

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o, divízia Isover
Vizualizácia detailu: Adam Mravík


Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.