ST line Asfaltový penetračný lak ALP

Elastická bitúmenová hmota mierne modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce hlbokú penetráciu a použitie v mierne vlhkých podkladoch. Tento penetračný povlak je schopný nivelovať mikrotrhliny v podklade. Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám.

vybrať najbližšiu predajňu


V prípade množstevného odberu Vám vypracujeme cenovú ponuku:

cenová ponuka