Zdieľať

Založenie na základových pásoch

1 | Štrkové lôžko, hrúbka 100 – 150 mm
2 | Základový pás, betón triedy min. C12/15
3 | Debniace betónové tvárnice
4 | Prúty oceľovej výstuže, oceľ 10425, priemer 6 mm
5 | Zhutnená základová zemina 
6 | Štrkopiesok
7 | Kanalizačné potrubie osadené v súlade s projektovou dokumentáciou
8 | Netkaná geotextília
9 | Drvené kamenivo frakcia 0/63
10 | Sieť kari, veľkosť oka: 150 x 150 x 6 mm
11 | Vodorovná podkladová doska betón triedy min. C16/32
12 | Asfaltový penetračný náter 
13 | Asfaltový hydroizolačný pás 
14 | Perimetrická izolačná doska, ISOVER EPS PERIMETER
15 | Omietka nanesená na lepiacej stierke  s vloženou sklotextilnou sieťkou
16 | Drenážna rúra v štrkovom lôžku obalenom netkanou geotextíliou

01. Osadenie stavby a pôdorys základov
Na mieste budúcich základov sa odhrnie ornica v hrúbke 200 až 300 mm. Podľa projektovej dokumentácie sa vytýči stavba a vápnom sa vyznačí pôdorys základových pásov.

02. Výkopové práce
Podľa vápenného pôdorysu sa realizujú výkopy pre základovú konštrukciu do predpísanej hĺbky v súlade s projektovou dokumentáciou (nezamŕzajúca hĺbka 800 až 1 300 mm). Geológ vyhodnotí dno základovej škáry a triedu zeminy.

03. Bleskozvod a siete
Na dno výkopu sa nanesie vrstva drveného kameniva s frakciou 16/32 v hrúbke 100 až 150 mm. V súlade s projektovou dokumentáciou sa uloží uzemňovacia pásovina, časti kanalizačných potrubí a vodovodných chráničiek. Na rohoch stavby sa vyvedie uzemňovacia guľatina. Ak to určil statik, uložia sa na dno výkopu siete kari alebo armovacie koše.

04. Betonáž základových pásov
Výkopy základovej konštrukcie sa zalejú betónom triedy min. C 12/15. Vrchná vybetónovaná časť základových pásov sa vyrovná pomocou 2 m hliníkovej laty a vodováhy. Výška vylievaného betónu sa kontroluje priebežne optickým/laserovým nivelačným prístrojom.

05. Debniace tvárnice
Na vybetónované základové pásy sa uložia nasucho debniace tvárnice tak, aby priečne spojnice neboli nad sebou. Uložia sa 2 až 3 rady nad seba podľa projektovej dokumentácie. Do osadených tvárnic sa vloží betonárska výstuž (2 prúty s priemerom 10/12 mm na 1 m dĺžky steny). Medzi 2 rady tvárnic sa uloží výstuž (2 prúty s priemerom 6/8 mm).

06. Základová hlina
Do tvárnic sa pomaly po vrstvách uloží betón a opatrne sa prepichovaním zhutní. Do priestoru medzi zabetónovanými debniacimi tvárnicami sa rozprestrie základová hlina, ktorá sa zhutní po vrstvách s hrúbkou 200 mm vibračným ubíjadlom.

07. Pod vodorovnou doskou
Podľa projektovej dokumentácie sa uložia do vrstvy zhutnenej hliny kanalizačné potrubia a chráničky, ktoré sa zasypú vrstvou zeminy. Na zhutnenú vrstvu zeminy sa uloží vrstva drveného kameniva frakcie 16/32 mm. Na celú plochu zhutneného kameniva sa položia siete kari so vzájomným presahom cez dve oká.

08. Vodorovná betónová doska
Vytýčia sa rohy vodorovnej podkladovej dosky a vyhotoví sa debnenie (z dosiek alebo styroduru). Celá plocha sa zaleje betónom triedy min. C 16/20. Naliaty betón sa zhutní sa vyhladí.

POZOR!

Hĺbka založenia
Nerovnomerné založenie do nezamŕzajúcej hĺbky je v dôsledku pnutí v konštrukcii základových pásov častým zdrojom trhlín.

Hĺbka uloženia chráničiek
Chráničky na vodu je potrebné klásť do nezamŕzajúcej hĺbky.

Bleskozvod
Jedna vrstva uzemňovacej guľatiny sa vyvedie od rohov stavby k elektrickému rozvádzaču v dome.

Povrch podkladovej dosky
Povrch vodorovnej podkladovej dosky by mal byť rovný a hladký, aby sa zabezpečilo bezproblémového vyhotovenia vodorovnej hydroizolácie. Nerovnosť podkladu môže znížiť priľnavosť hydroizolácie k povrchu, resp. môže zapríčiniť jej mechanické poškodenie a prenikanie vlhkosti do stavby.


TEXT + FOTO: spracované v spolupráci s Andrejom Réckym – AM stav a vydavateľstvom JAGA.
VIZUALIZÁCIA DETAILU: Viktor Mikovčák


Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.