Zdieľať

Zateplenie sokla a suterénu

Takisto ako pri zateplení steny je nevyhnutné aj pre izoláciu sokla vždy použiť technologický postup konkrétneho zatepľovacieho systému.

Príprava podkladu

Rovnako ako pre ETICS musí byť podklad pre soklové izolácie vyzretý, bez prachu, mastnoty, výkvetov, pľuzgierov a odlupujúcich sa miest, biotického napadnutia a aktívnych trhlín. Odporúča sa napríklad umytie tlakovou vodou. Zatepľovací systém nenahrádza hydroizoláciu ani sanačný systém, však napríklad výrazne znižuje množstvo skondenzovanej vlhkosti v konštrukcii. Podklad sa následne pre zvýšenie súdržnosti penetruje na to určeným prípravkom.

Lepenie dosiek

V prípade lepenia na silikátové podklady (tehly, betón a pod.) sa používajú bežné lepidlá pre kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS). V miestach obkladov keramickými páskami sa odporúča plochu lepidla zvýšiť zo 40% na 60% povrchu dosky, alebo lepiť celoplošne. V prípade lepenia na asfaltovej hydroizolácii sa používajú PUR peny určené na lepenie tepelných izolácií, alebo bezrozpúšťadlová asfaltová lepidla.

Kotvenie hmoždinkami

Po nalepení ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA a primeranom zatvrdnutí lepidla sa v nadzemnej časti vykonáva kotvenie hmoždinkami. Soklová časť sa kotví len v miestach, kde hmoždinka nemôže poškodiť hydroizoláciu. Kotví sa v počte cca 4-6 ks / m2. Pri aplikácii sokla s keramickým obkladom sa často používajú výkonné skrutkovacie hmoždinky s oceľovým tŕňom aplikovaným až cez výstužnú sieťovinu podľa konkrétneho technologického postupu.

Lepenie v oblasti suterénu

Lepenie na suterénovej stene sa vykonáva izolačnými doskami STYRODUR 3000 CSSTYRODUR 4000 CSSTYRODUR 5000 CS je dočasné „montážne lepenie“, ktoré dosky podrží na mieste, kým sa nezasype stavebná jama. Tepelnoizolačné dosky musia byť v spodnej časti pevne založené, napr. na základový výstupok. Lepením musí byť zabezpečené, že pri sadaní zásypovej pôdy nevzniknú v izolácii šmykové pnutia. Pre celoplošné lepenie sa používajú napr. lepidlá na báze asfaltu, alebo na asfaltovo-cementovej báze neobsahujúce rozpúšťadlá.

Základná (výstužná) vrstva

Základná vrstva sa v podstate nelíši od zatepľovacieho systému stien. V miestach s vysokou prevádzkou (okolo chodníkov, ihrísk a pod.), s rizikom prerazenia systému je vhodné výstužnú vrstvu zdvojiť, alebo použiť zosilnenú tzv. pancierovú perlinku. Základná vrstva sa zaťahuje min. 300 mm pod úroveň terénu, aby boli izolačné dosky dostatočne chránené proti mechanickému poškodeniu a napr. hlodavcom.

Vykonávanie konečnej povrchovej vrstvy

Pred vykonávaním povrchových vrstiev sa vykoná penetrácia s cieľom zníženia a zjednotenia nasiakavosti podkladu. Ako povrchová úprava sokla sa používajú ušľachtilé soklové omietky z prírodného popr. umelého kameniva. Častou možnosťou sú sokle z keramického obkladu, popr. kameňa. V tomto prípade je nevyhnutné prevedenie tepelno-technického výpočtu, pretože keramický aj kamenný obklad je difúzne uzavretý a v zatepľovacom systéme by tak mohol kondenzovať vysoké množstvo vlhkosti vedúce k poruchám.

Zateplenie sokla a suterénu


Návody

Pozrieť podobné návody

News

Hľadáte spôsob, ako znížiť náklady na energie? Investícia do zateplenia vášho domu môže byť kľúčom k úsporám. Poradíme vám, ako na to.


Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.