ODVODŇOVACIE ŽĽABY

Odvodňovacie žľaby sú neoddeliteľnou súčasťou infraštruktúry stavby. Dokážu zniesť aj veľké zaťaženie popričom si nebadanie plnia svoju funkciu – kontrolované odvádzanie zrážkovej vody.

DRENÁŽNE RÚRY

Drenážne rúry a príslušenstvo na vytvorenie drenážneho systému. Pomocou šachty je možné drenážny systém kontrolovať, ale taktiež aj preplachovať.

LAPAČE STREŠNÝCH SPLAVENÍN

Lapače strešných splavenín sa môžu používať napríklad na odvádzanie dažďových povrchových vôd do kanalizačného systému alebo na pripojenie odkvapových zvodov.

NOPOVÉ FÓLIE

Nopové fólie z vysokohustotného polyetylénu pre použitie v strechách, podlahách, podzemných častiach budov a pre vlhké murivo, vrátane doplnkového sortimentu. Fólie majú jednostranné výstupky, ktoré vytvárajú dištanc medzi fóliou a konštrukciou, ku ktorej je fólia priložená. Takto vytvorený priestor môže byť využitý napríklad na separáciu od podkladu, odvedenie vody, akumuláciu vody, prúdenie vzduchu alebo uloženie rozvodov inštalácií podľa jednotlivých konštrukčných variant fólie.

GEOTEXTÍLIE

Geotextília je používaná v stavebníctve ako forma výstuže, ochrany alebo filtra. Často sa používa ako separácia jednotlivých vrstiev.

Dostupné v sieti STAVMAT STAVEBNINY

cenová ponuka

Newsletter

Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.

Ďakujeme za prihlásenie na odber noviniek.