omietky a štuky

CEMENTOVÉ OMIETKY

Cementová omietka je zväčša používaná v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou alebo v miestnostiach s vyšším opotrebovaním omietky. Spravidla sa jedná o jednovstvovú omietku.

SADROVÉ OMIETKY

Sadrovú omietku možno odporúčiť aj pre omietanie spoločenských a reprezentatívnych priestorov nakoľko ide o najdokonalejšiu omietku čo sa týka jej vzhľadu.

SANÁCIE

Sanačné omietky sa odporúčajú na ošetrovanie vlhkého muriva. Sú to špeciálne omietky, ktoré sa môžu použiť aj pre vlhký a soľami poškodený podklad.


Dostupné v sieti STAVMAT STAVEBNINY

cenová ponuka