penetrácie a lepidlá

PENETRÁCIE

Penetračné emulzie a asfaltové suspenzie, tmely a laky zvyšujú prídržnosť asfaltových pásov a doplnkov k podkladu alebo slúžia k ich údržbe a ochrane.

TEKTUTÉ LEPENKY

Ide o dvojzložkový, trvalo pružný, hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvorí hydroizolačnú membránu. Tekutá lepenka je vhodná pre izolácie objektov s nízkym radonovým indexom.

ASFALTOVÉ EMULZIE

INJEKTÁŽE

NÁRADIE PRE IZOLATÉROV

V ponuke máme náradie pre izolatérov, ktoré je určené pre prácu s hydroizolačnými PVC fóliami alebo asfaltovými pásmi.


   

Dostupné v sieti STAVMAT STAVEBNINY

cenová ponuka