spojivá

CEMENT

Cement je práškové hydraulické spojivo, ktoré sa používa v maltách, omietkach a betónoch.

VÁPNO

Odpradávna sa používa ako spojovací prvok. Využitie v stavebníctve je hlavne v omietkach. Je súčasťou stavebných materiálov.


   

Dostupné v sieti STAVMAT STAVEBNINY

cenová ponuka