zatepľovacie systémy

SYSTÉM WEBER

Systém Weber je kompletný zatepľovací systém, ktorý obsahuje všetky potrebné certifikované komponenty. Podstata zatepľovacieho systému je, že sa používajú iba systémové výrobky. Takýto systém spravidla obsahuje lepiacu hmotu, tepelnoizolačné dosky, sklotextilnú mriežku, podkladový náter a tenkovstvú omietku.

SYSTÉM BAUMIT

Systém Baumit je kompletný zatepľovací systém, ktorý obsahuje všetky potrebné certifikované komponenty. Podstata zatepľovacieho systému je, že sa používajú iba systémové výrobky. Takýto systém spravidla obsahuje lepiacu hmotu, tepelnoizolačné dosky, sklotextilnú mriežku, podkladový náter a tenkovstvú omietku.