Modrá akustická doska

AKUSTICKÉ PRIEČKY OD RIGIPSU

Hluk je charakterizovaný ako nežiadúci zvuk, ktorý vyvoláva nepríjemný alebo rušivý vnem, pocit pri ktorom môže mať aj ďalšie škodlivé účinky na ľudský organizmus. Intenzita hluku sa udáva v decibeloch /dB/. Stupnica decibelov je logaritmická, jednotlivé číselné hodnoty nie je možné jednoducho spočítať, odpočítať ani priemerovať. Napr. že súčasne pôsobia dva odlišné zdroje, z ktorých každý sám produkuje 50 dB, spoločný efekt nie je 100, ale 53 dB. Stupnica hluku sa pohybuje od 0 dB (prah počuteľnosti) až po 130 dB (prah bolesti).Vzduchová nepriezvučnosť –  schopnosť izolovať priestory v stavbe proti hluku prenášaného vzduchom -  vzduchová neprizvučnosť – je jednou z dôležitých veličín, ktorú norma špecifikuje. Veličina w   udáva požadovanú hodnotu zvukovej izolácie deliacich konštrukcií. Táto hodnota obsahuje popri samotnej nepriezvučnosti deliacej konštrukcie aj vplyv zabudovania do konkrétnej stavby – vplyv šírenia zvuku vedľajšími cestami (napr. cez okolité stavebné diely, netesnosťami, vedenie zvuku).

Kroková nepriezvučnosť – je schopnosť izolovať priestory v stavbe proti hluku prenášanému konštrukciou. Pre krokovú nepriezvučnosť stanovuje norma požiadavky na váženú normovanú hladinu akustického tlaku krokového zvuku – veličinu n,w  . Ako si dané nepriezvučnosti vyrátate sa dozviete TU. /str. 10/

Ako si môžeme poradiť z hlukom od susedov? Riešením je modrá akustická doska od Rigipsu. Modrá akustická doska predstavuje multifunkčné riešenie pre priečky, predsadené steny, podkrovia  aj podhľady. Používa sa za účelom dosiahnutia vyšších hodnôt vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcií, a to aj v prípade zvýšených požiadaviek na požiarnu odolnosť konštrukcie. Doska je určená pre vzdušnú vlhkosť interiéru pri 20 °C až 60 %. Maximálne dlhodobé zaťaženie teplom na povrchu dosky je 45 °C.

Výhody:

  • Všetky akustické parametre  konštrukcií  boli otestované v nezávislých skúšobniach
  • Praxou boli overené na mnohých stavbách
  • Majú schopnosť zvýšiť vzduchovú nepriezvučnosť  deliacich konštrukcií až do 28 db
  • Účinne znižuje hluk a rieši akustické pohodlie v obytných priestoroch
  • Zabezpečujú protipožiarnu ochranu
  • Čistia vzduch v interiéri a prispievajú k zlepšeniu kvality vnútorného ovzdušia (technológia Activ’Air)