šikmé strechy a stropy

IZOLÁCIA MEDZI KROKVY

Izolácia vyrobená z minerálnej vaty určená na izolovanie medzi krokvami.

IZOLÁCIA NAD KROKVY

Izolácia vyrobená z mineránej vaty určená nad krokvy.

PAROZÁBRANY

DIFÚZNE A PAROTESNÉ FÓLIE


           rockwool

Dostupné v sieti STAVMAT STAVEBNINY

cenová ponuka