povrchové úpravy a pentrácie

PENETRÁCIE

Penetrácie sa spravidla používajú ako podkladový náter pod tenkovrstvú omietku. Zvyšujú ich prídržnosť a zjednocujú savosť podkladu.

FASÁDNE FARBY

Fasádne nátery ponúkame v rôznych materiálových bázach a niekoľkých odtieňoch.

TENKOVRSTVÉ OMIETKY

Pastovité tenkovrstvé omietky určené na finálnu povrchovú úpravu v zatepľovacích systémoch.