Šikmé strechy montáž tepelnej izolácie pod a medzi krokvami

Zateplenie podkrovia systémovými skladbami BASIC, ECONOMY a PROFI sa začína kotvením nosných prvkov podkonštrukcie do krokiev. V závislosti od predpísanej požiarnej odol­nosti a s ňou súvisiacim počtom a hrúbkou sadrokartónových dosiek musí zodpove­dať nosnosti podkonštrukcie. Odporúčame použiť certifikovanú podkonštrukciu, napr. RIGIPS.
 

zameriame svetlu sirku medzi krokvami

Zameriame svetlú šírku medzi krokvami. Kvôli lepšej stabilite izolácie medzi krokvami pri­dáme ku zameranej šírke 1 až 2 cm.
 

odrezeme izolaciu

Pomocou vodítka odrežeme izoláciu
Tip: Tepelné izolácie zo sklených vlákien sú v porovnaní s čadičovými izolácia­mi mäkšie, vďaka čomu ideálne kopí­rujú nerovnosti a minimalizujú tepelné mosty vplyvom netesnosti izolácie medzi krokvami.
 

izolaciu vlozime medzi krokvy

Izoláciu vložíme medzi krokvy. Vďaka pruži­novému efektu bude izolácia počas montá­že držať medzi krokvami aj bez pomocného upevnenia drôtom.
Tip: Pružinový efekt tepelnej izolácie, ako aj sponky prichytávajúce parobrz­du slúžia len ako montážne pomôcky. trvalé statické upevnenie vo forme latovania je nutné. V miestach okolo okien kde sú parobrzdy priamo oslne­né a vystavené UV žiareniu je nutné realizovať aj opláštenie. Parobrzdy ISOVER VARIO® KM Duplex UV a ISOVER XTRA SAFE sú UV stabilizované, majú 18-mesačnú UV ochranu, čím umož­ňujú flexibilné plánovanie nadväzu­júcich montážnych prác v podkroví.
 

vlozime dalsiu vrstvu izolacie

Do podkonštrukcie vložíme ďalšiu vrstvu izo­lácie. Dbáme pritom, aby izolácia dôsledne vypĺňala priestor pod profilmi podkonštruk­cie.
 

vlozime parobrzdu ISOVER VARIO KM DUPLEX

Osadíme parobrzdu ISOVER VARIO® KM DU­PLEX UV alebo VARIO® XTRASAFE. Jednotlivé vrstvy parobrzdy sa musia prekrývať podľa naznačenej rysky na fólii, prekrytie následne je nutné prelepiť systémovou páskou ISOVER VARIO® KB1 alebo ISOVER VARIO® XTRA TAPE. Prácu môže výrazne uľahčiť na podkladné profily osadená fixačná páska ISOVER VARIO® XTRAFIX, ktorá prichytí parobrzdu o podklad.
 

tesnenie paskou ISOVER VARIO STRATAPE
utesnenie rur parobrzdou ISOVER XTRASAFE

Netesnosti, prestupy cez parobrzdu je nutné utesniť pomocou systémovej pásky ISOVER VARIO® XTRATAPE a tmelu ISOVER VARIO® XTRAFIT. Presný postup, ako utesniť prestupy napr. rúr cez parobrzdu ISOVER XTRASAFE, je súčasťou balenia parobrzdy.
 

prilepenie folie tmelom ISOVER VARIO XTRAFIT

Napojenie na steny je nutné realizovať prilepením fólie tmelom ISOVER VARIO® XTRAFIT. Je potrebné vytvoriť jednoduchú dilatačnú slučku, aby nemohlo dôjsť namáhaniu lepeného spoja ťahom.
 

osadime laty alebo systemovu podkonstrukciu

Osadíme podkonštrukciu pre inštalačnú rovinu, môžeme použiť suché stavebné laty alebo systémovú podkonštrukciu, napríklad RIGIPS.
 

vkladanie tepelnej izolacie do konstrukcie

Do pripravenej konštrukcie vložíme poslednú vrstvu tepelnej izolácie.
 

Uzatvorenie izolacie sadrokartonovymi doskami

Konštrukciu uzatvoríme sadrokartónovými doskami podľa projektu a montážneho predpisu výrobcu, napr. RIGIPS.